Läs senare

Nya regler från nyår

25 jan 2019

Förskolan och skolan har en del nyheter att förhålla sig till från årsskiftet.

  • Skolans huvudmän ska utse skolchefer som ska se till att skolverksamheten följer föreskrifterna för utbildningen.
  • Kraven skärps på fristående huvudmän. De ska ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar och kunskap. Dessutom ska de lämplighetsprövas.
  • Om en kommun inte har följt ett föreläggande från Skolinspektionen får den besluta att staten ska rätta till missförhållandena. Kommunen får betala.
  • De regler som finns för förskola på nationella minoritetsspråk förs över till skollagen och förstärks.

Från 1 juli gäller bland annat:

  • Förskolans reviderade läroplan träder i kraft. Förskolecheferna blir rektorer och nya måste genomgå befattnings­utbildningen.
  • Huvudmän som anställer förskolechefer och rektorer måste säkerställa att dessa har pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet.
  • För att få undervisa på fritidshem krävs lärarlegitimation och behörighet.
  • Läsa, skriva, räkna-garantin förs in i skollagen. Barn som behöver stöd tidigt ska få det.
  • På högstadiet införs ytterligare 105 timmar i matematik. Idrott och hälsa får också mer tid, men elevens val krymper.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com