Läs senare

Nya regler i skolans värld från den 1 juli

AktuelltNedräkningen börjar mot nya regler i förskola och skola. Från den 1 juli ska förskolechefer i fortsättningen kallas rektorer och få genomgå befattningsutbildning, precis som rektorer inom övriga skolformer.

17 maj 2019

Med sommaren kommer också flera nya förändringar i skollagen. Förskollärare tillhör de yrkesgrupper i skolan som påverkas mest av förändringarna. Genom den reviderade läroplanen, Lpfö18, blir de ansvariga för att med stöd av annan personal i förskolan genomföra utbildning för barnen.

Förutom språk, fäster läroplanen för förskolan stor vikt vid de naturvetenskapliga ämnena och förutsätter även att digitala verktyg används i undervisningen.

För att barn som får särskilt stöd i förskolan inte ska hamna mellan stolarna när de byter till skolan, kommer ett nytt krav på sammanfattning och överlämning av insatserna.

Kraven gäller även personal i förskoleklass som ska överlämna till lärare på lågstadiet.

Vid halvårsskiftet införs även läsa-skriva-räkna-garantin, den förra regeringens åtgärd för tidiga insatser när elever behöver extra stöd.

Mattelärare i grundskolan berörs när de 105 extra timmarna per läsår blir verklighet i högstadiet. Samtidigt ska 100 idrottstimmar fördelas mellan mellan- och högstadium. Detta innebär även en minskning i antal timmar inom ämnet elevens val.

Från och med första juli tillämpas även regeln om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, samtidigt som huvudmannen får ett ökat ansvar för att planera utbildningen.

Samtidigt slopas undantagen för fritidspedagoger som undervisar på fritidshem, och lärarlegitimation blir obligatoriskt för att få bedriva undervisning.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com