Läs senare

Nya reglerna sätter press

StressDe nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö används flitigt. I vartannat krav som Arbetsmiljöverket ställt till skolor har myndigheten hänvisat till dem.

av Enikö Koch
28 mar 2017
28 mar 2017

Den nya ”OSA-AFS:en”, som specificerar hur arbetsgivare ska jobba för bättre psykosocial arbetsmiljö, har funnits i snart ett år. Den var efterlängtad av många skyddsombud och chefer, och enligt siffror som Arbetsmiljöverket tagit fram för tidningen Chef & Ledarskap har den kommit till nytta. Mellan 1 april 2016 och 20 februari 2017 har Arbetsmiljöverket hänvisat till den nya föreskriften i 85 av 200 krav inom utbildningssektorn.

Enligt Jens Könberg, ombud på Lärarförbundet, har föreskriften varit ett välkommet verktyg för skolledare.
– Den har ett chefs- och ledaranslag – och rätt använd utgör den ett fantastiskt stödmaterial i sig. Den kan stärka förutsättningarna för skolledare och den trycker så mycket på behovet av relevanta kunskaper, som hur man hanterar arbetsbelastning och stress, riktat till själva chefsrollen.

Kom igång med OSA-arbetet!

  • Utse en arbetsgrupp för de nya föreskrifterna.
  • Säkerställ kunskaper, resurser och mandat för gruppen.
  • Låt gruppen kartlägga vad som kan göras utifrån föreskrifterna, vilka verktyg som finns och vad som måste tillföras.

Källa: Lärarföbundet, Sunt arbetsliv

Lärarförbundet har tillsammans med flera fackförbund och arbetsgivarorganisationer, inom ramen för Sunt arbetsliv, tagit fram ett stödmaterial till föreskriften. Jens Könberg är en av dem som deltagit i arbetet med den så kallade OSA-kompassen.
– Det är viktigt att få en gemensam bild av hur man arbetar, att göra det till en samverkansfråga. Vi har tagit fram en vägvisare, som visar hur man kan jobba med frågor som arbetstid och arbetsbelastning.

Kan du ge exempel?
– Det kan vara att man snabbt sätter in arbetsanpassning när man fått signaler om att arbetsbelastningen är så hög att det kan leda till ohälsa. Det kan handla om att omfördela arbetet mellan kollegor och arbeta med prioriteringar. Att ta höjd för arbetstoppar och psykiskt påfrestande arbete och att väva in det i den ordinarie verksamheten.

Kan föreskriften hjälpa till att minska skolledares arbetsbelastning?
– Ja, det är viktigt att huvudmannen funderar och använder föreskrifterna kring hur de jobbar med mål för skolledare. Rektorer och förskolechefer har ansvar för mellan 30 och 40 medarbetare, i vissa fall till och med över 100, vilket är högre än i andra branscher. Det gör det svårt att själv kunna vara en bra chef.

Vad skulle vara mer rimligt, enligt Lärarförbundet?
– Kan man komma ner på 20 anställda per skolledare är det en jättebra riktlinje, med tanke på det pedagogiska ansvaret och arbetsmiljöansvaret. För att skapa trovärdighet och själv kunna hjälpa till med personalens prioriteringar måste chefstätheten vara rimlig.

Alla artiklar i temat Hur mycket tål en chef? (9)

ur Lärarförbundets Magasin