Läs senare

Nytt avtal kan göra jobbet tyngre

AktuelltDet nya skolavtalet väcker farhågor bland rektorer och förskolechefer.

av Emilie Stendahl
05 okt 2018
05 okt 2018

Efter långa förhandlingar blev ett kollektivavtal mellan lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting påskrivet i slutet av september. Ett sifferlöst avtal som enligt parterna ska få ner sjukskrivningarna och stoppa lärarflykten.

Men jublet uteblev. Avtalet ifrågasattes snart av lärare och skolledare i sociala medier.

En var Mari Laurin, för­skole­chef i Falu kommun.
– Min farhåga är att avtalet ökar arbetsbelastningen för oss skolledare eftersom vi till syvende och sist har arbetsmiljöansvaret.

Jag önskar att skol­ledares för­utsättningar hade lyfts fram ­tydligare.

Hon ser framför sig nya krav på dokumentation och uppföljning. Det är extra olyckligt med tanke på att avtalet inte tillräckligt tar upp skolledares arbetsbelastning, anser hon.
– Som rektor eller förskolechef är man så mån om sin organisation och sina medarbetare, men vi måste tänka på oss själva som arbetstagare också och inte bara ånga på tills vi inte orkar mer.

Foto: Per Bengtsson

Rektorn Ann-Charlotte ­Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet skolledare, tycker att det är bra att avtalet sätter ljus på lärares arbetsmiljö, men saknar skarpare formuleringar om skolledare.
– Jag önskar att skolledares förutsättningar hade lyfts fram tydligare, att det till exempel hade funnits något om antal underställda per chef. Och tydligare skrivningar om att skolledares löner ska premieras, kopplat till kompetens och särskilt ansvar.

Hon saknar även beskrivningar av vilka insatser som ska motverka en framtida brist på skolledare.
– En stabil skolledning som stannar kvar på sin arbetsplats är nyckeln till att det här avtalet ska gå i hamn.

Det finns en oro för att avtalet ökar skolledares arbetsbelastning. Hur ser du på det?
– Jag delar den oron. Skol­ledare är en hårt pressad ­grupp som har för många medarbetare och som arbetar för mycket övertid. Jag hoppas och förväntar mig att varje ­huvudman tar ansvar för att minska arbetsbelastningen och ger förutsättningar att ­driva det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje enhet.

ur Lärarförbundets Magasin