Läs senare

Om oss

Chef & Ledarskap är förbundstidning för Lärarförbundet Skolledare. Den riktar sig till förskolechefer, rektorer och biträdande rektorer i alla skolformer och stadier samt andra chefer inom utbildningsförvaltning och skolföretag.
Upplagan är 6 500 exemplar. Vi finns även på Facebook.

Redaktionen:
Gertrud Svensén
Chefredaktör och ansvarig utgivare
08-737 65 40

Per Bengtsson
Redaktionssekreterare
08-737 65 95

Björn Andersson
Reporter
08-737 67 30

Lisa Blohm
Reporter
08-737 65 82

Elisabeth Cervin
R
eporter
08-737 68 40

Per Hagström
R
eporter
08-737 66 79

Mejla redaktionen: chefochledarskap@lararforbundet.se
Enskilda medarbetare: fornamn.efternamn@lararforbundet.se

Besöksadress:
Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen

Postadress:
Box 12239
102 26 Stockholm

Prenumeration:
Medlemmar i Lärarförbundet: kontakt@lararforbundet.se eller 0770-33 03 03
Icke medlemmar: larartidningar@pressdata.se eller 08-799 63 98

ur Lärarförbundets Magasin