Läs senare

Om oss

Chef & Ledarskap är förbundstidning för Lärarförbundet Skolledare. Den riktar sig till förskolechefer, rektorer och biträdande rektorer i alla skolformer och stadier samt andra chefer inom utbildningsförvaltning och skolföretag.
Upplagan är 7 300 exemplar (2017). Vi finns även på Facebook och Twitter.

Redaktionen:
Håkan Söderberg
T f chefredaktör och ansvarig utgivare
08-737 66 71

Mats Thorén
Redaktionssekreterare
08-737 65 37

Niklas Arevik
Reporter
08-737 67 81

Sten Arndt
Redigerare

Maria Dahl
Redigerare
08-737 68 21

Sara Djurberg
Reporter
08-737 66 88

Sten Feldreich
Reporter

Lenita Jällhage
Reporter
08-737 65 14

Karin Lindgren
T f redaktionssekreterare
08-737 69 09

Kristian Lönner
Reporter
08-737 68 08

Daniel Persson
R
eporter
08-737 67 95

Emilie Stendahl
Reporter
08-737 67 82

Mejla redaktionen: chefochledarskap@lararforbundet.se
Enskilda medarbetare: fornamn.efternamn@lararforbundet.se

Besöksadress:
Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen

Postadress:
Box 12239
102 26 Stockholm

Prenumeration:
Medlemmar i Lärarförbundet: kontakt@lararforbundet.se eller 0770-33 03 03
Icke medlemmar: larartidningar@pressdata.se eller 08-799 63 98

ur Lärarförbundets Magasin