Ingår i temat
Friutrymme
Läs senare

Områdeschef: Vi måste säkra likvärdigheten

FriutrymmeVarför krockar huvudmännens styrning och rektorernas behov av friutrymme? Vi ställde frågan till Marie Sköld, områdeschef i Torslanda i Göteborgs kommun.

av Enikö Koch
26 jan 2018
26 jan 2018
Marie Sköld.

Hur ser du på din roll som chef över rektorer?
– Ledarskapet handlar om systematiskt kvalitetsarbete, att styra och leda verksamheten och att skapa förutsättningar för rektorerna att kunna göra ett bra arbete. Jag vill inte bara se till resultaten, utan också vägen dit.

Vad är din viktigaste uppgift?
– Jag har flera viktiga uppgifter. Att se till att skolorna får likvärdiga förutsättningar att nå målen. Att skapa en ändamålsenlig organisation med nära stöd till rektorer. Att ta ansvar för att stödja mina medarbetares lärande och stärka det kollegiala lärandet.

Hur lika måste rektorer arbeta för att kunna skapa likvärdighet?
– Vi behöver ha en viss struktur och systematik i vårt kvalitetsarbete för att kunna analysera våra övergripande mål på huvudmannanivå. De metoder som rektorerna använder för att nå målen och skapa likvärdighet kan skilja sig åt.

Hur hanterar du det som ledare?
– Jag försöker stärka mina rektorer genom ett coachande förhållningssätt. Det handlar om att skapa förtroende, att lita på att mina rektorer gör sitt uppdrag, och lyssna in var de befinner sig. Då kan jag genom samtal hjälpa dem vidare.

Kan du känna att du stör och inkräktar på rektorernas friutrymme?
– Nej, det känner jag nog inte. Men det finns vissa beslut uppifrån som kan störa, till exempel mål som politikerna beslutat om, som känns som inskjutna från sidan.

Hur gör du när det kommer sådant som stör?
– Jag hjälper till att prioritera. Det är ju bäst om man utgår från enheternas behov, och äger processen själv som rektor. Och man kan inte heller hålla på med hur många saker som helst. Kommer det in något nytt, måste vi fundera över vad som ska bort.

Vad säger du om en skolledare inte vill delta i projekt på förvaltningsnivå utan tillbringa sin tid på sin enhet?
– Generellt sett vill man ha med alla rektorer i det arbetet man gör på förvaltningsnivå. Men det är viktigt att de saker vi gör där kommer utifrån behoven på skolorna och ger någonting. Det kan också finnas olika anledningar till att en rektor inte kan medverka. Andra saker kan vara mer prioriterade.

Alla artiklar i temat Friutrymme (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com