Ingår i temat
Elevhälsa
Läs senare

Örebro börjar i förskolan

ElevhälsaOm elevhälsan ska jobba förebyggande i första hand – varför inte starta redan i förskolan? Det gör Örebro kommun trots att det inte är ett krav i skollagen.

av Per Hagström
24 aug 2018
24 aug 2018

 

Foto: Per Knutsson

Barnskötaren Sarah Olsson lägger sex uppdragskort på mattan. Sex kort! Hur tänker hon nu? Det sitter minst ett dussin barn i ringen. Till synes obekymrad håller hon upp ett litet metspö med en magnet i änden.
– Kommer alla få fiska? frågar hon.
– Neeeej, svarar barnen.
– Varför?
– För det finns bara sex kort, konstaterar en pojke.
– Precis, men alla får vara med och göra upp­dragen, påminner Sarah Olsson.

Protesterna uteblir. Barnen på avdelningen Kremlan på Heimdals förskola i Örebro vet vad som gäller. Får man inte pröva fiskelyckan i dag får man chansen nästa gång. Ingen panik.
– Simsalabim, trollar Sarah Olsson och pekar med spöt på femåriga Stella Tabaro.

Det har blivit hennes tur. Stella fiskar upp ett kort och lämnar det till Sarah för högläsning. Det står att alla ska ställa sig upp och hoppa på ett ben.
– Och om man tycker det är klurigt, vad kan man göra då?
– Hålla handen, svarar Jack Storm och sträcker sig efter närmaste vuxen.

Tidiga insatser är A och O. Vi kan inte vänta till skolstarten

Extra anpassningar i förskolan är en subtil konst och det är lätt att missa vad som händer. Men personalen på Kremlan förklarar gärna.
– Det är ingen slump hur vi pedagoger placerar oss i ringen, påpekar Sarah Olsson.

Så säger lagen

Skollagens krav på elevhälsa omfattar inte förskolor utan gäller först från förskole­klassen och uppåt. Det finns alltså inget krav på att förskolor ska ha tillgång till läkare, sköterska, psykolog eller kurator. Däremot har förskolechefen ansvar för att barn som behöver särskilt stöd får det.  

Källa: 2 kap. 25 § och 8 kap. 9 § skollagen

Kollegan Lina Kinner fortsätter:
– Vissa barn behöver en lugnande hand på ryggen. Andra behöver ett tecken, ett mått mellan tumme och pekfinger, som visar att det bara är en liten stund kvar.

Även uppdragskorten fungerar som stöd för oroliga själar.
– Det blir en naturlig nedräkning när barnen ­fiskar upp ett kort i taget tills aktiviteten är slut.

Att anpassa verksamheten utifrån varje barns förutsättningar är ett centralt uppdrag för barnhälsan i Örebros förskolor. Huvudansvaret för den typen av förebyggande insatser ligger på förskolans hälsoteam som finns i varje förskoleområde. Teamet består av områdets förskolechefer och specialpedagoger samt en skolpsykolog och en skolkurator. Ann-Marie Andersson, förskolechef på Heimdals förskola, träffar kollegorna en gång i månaden för att diskutera vad som är på gång i verksamheten.
– Om det till exempel är inskolningstider kan vi diskutera teorier om anknytning med psykologen och de andra professionerna i teamet. Vi lyfter fram den forskning som finns och funderar på hur vi kan utveckla vår verksamhet inom området.

Om det förebyggande arbete är framgångsrikt minskar trycket på barnhälsans andra ben: det så kallade barnhälsoteamet som ansvarar för mer omfattande åtgärder och utredningar kring enskilda barn.
– Vi har väldigt få sådana ärenden eftersom vi har blivit bra på att se behoven tidigt och göra anpassningar, säger Ann-Marie Andersson.

Barnhälsoteamet är ett samarbete mellan förskolans personal och den lokala barnavårdscentralen där BVC bidrar med sköterska, läkare och psykolog. På det sättet får förskolorna tillgång till medicinsk kompetens motsvarande den som skolorna har genom elevhälsan. Dessutom kan BVC-psykologerna stötta föräldrarna på ett sätt som inte förskolan kan göra, enligt Ann-Marie Andersson.

Medicinska perspektiv behövs i förskolan, tycker förskolechefen Ann-Marie Andersson. Foto: Per Knutsson

Men den medicinska kompetensen behövs inte bara i enskilda barnärenden utan också i mer generella verksamhetsfrågor, enligt Ann-Marie Andersson.
– Det kan handla om potträning, sömn, språk­utveckling eller barn som inte vill äta. Det är viktigt att få in ett medicinskt perspektiv i de frågorna från läkare eller sjuksköterska.

Skollagens krav på elevhälsa gäller bara från förskoleklassen och uppåt. Men i Örebro kommun har politikerna beslutat om att utvidga elevhälsan till att även gälla förskolan. Och det är genom kombinationen av de två teamen, förskolans hälsoteam och barnhälsoteamet, som förskolorna får tillgång till alla de professioner som ska ingå i en full­fjädrad elevhälsa. Ann-Marie Andersson tycker att det borde vara en självklarhet överallt.
– Vi vet att tidiga insatser är A och O. Det är inget vi kan vänta med tills barnen börjar skolan.

På den punkten får hon stöd av Nina Mohss, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och expert på specialpedagogik i förskolan.
– Jag tycker att det är anmärkningsvärt hur lagen är skriven. Man talar om att elevhälsan ska arbeta förebyggande men det är inget krav att den ska finnas i förskolan trots att 90 procent av barnen går där.

Det kan leda till att barn blir utan det stöd de behöver.
– I skolan finns det ett krav på att det ska finnas specialpedagogisk kompetens i elevhälsan medan kraven inte är definierade på något sätt i förskolan.

I avsaknad av en central reglering har det också uppstått stora lokala skillnader, upplever hon.
– Vissa huvudmän har barnhälsoteam, andra inte. Några har ett utvecklat samarbete med BVC men inte alla.

Det är också olika om kommunens centrala barnhälsoteam omfattar friskolorna i kommunen.
– Som rådgivare på SPSM märker jag att det kommer in mycket frågor från fristående förskolor som saknar specialpedagogisk kompetens, säger Nina Mohss.

Frågan om att göra elevhälsa i förskolan till ett lagkrav diskuterades under arbetet med nya skollagen. Men regeringen drog i bromsen: ”… det inte är lämpligt eller nödvändigt att ålägga huvud­mannen ett ansvar för att anordna elevhälsa i förskolan”, står det i propositionen. Ansvaret ligger i stället hos BVC, ansåg regeringen.

Nina Mohss köper inte det argumentet.
– BVC jobbar mot föräldrarna med medicinskt stöd. I elevhälsan handlar det om att blanda olika kompetenser och få medicinsk och pedagogisk kunskap att gifta sig.

Alla artiklar i temat Elevhälsa (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com