Läs senare

Påhoppen grövre vid e-mobbning

Tonen blir hårdare på nätet. Det säger Marie Svanerudh på stiftelsen Friends.

03 Dec 2007

Vad är e-mobbning?
– Det är elektronisk mobbning, det vill säga upprepade kränkningar under en viss tidsperiod via sms,mms,e-post eller chat, till exempel. Ibland läggs material även ut på nätet där det får en stor och snabb spridning.

Skiljer sig e-mobbning från ”vanlig mobbning”?
– Ja, e-mobbningen blir ofta grövre verbalt, för den som mobbar kan vara anonym och då blir det lättare att kränka andra. E-mobbningen kan också komma när som helst om man bara har en dator och en mobiltelefon
– det finns inget skydd ens när man är hemma.

Hur vanligt är e-mobbning?
– Det är svårt att säga, men i en enkät vi gjorde svarade var tionde elev att de hade utsatts för e-mobbning. Det är ofta samma personer som blir mobbade på nätet och i verkligheten,men med e-mobbning vet de ofta inte vem som utsätter dem, även om de kan ha misstankar.

Kan du ge några exempel på kränkningar på nätet?
– Barn hotar med att de ska sno saker, eller att någon måste betala för annars kommer de att råka illa ut. De kallar varandra saker som bög eller hora. Det är ganska vanligt att någon har lagt ut en fin bild på sig själv som sedan används i helt annat sammanhang – huvudet klistras på en utmanande kropp till exempel.

Hur vet man när en kommentar är skämtsam och när den är kränkande?
– Det är bara man själv som kan avgöra om man känner sig kränkt. Blir man kränkt och ledsen så är det en kränkning. Men om man anmäler kränkningen och det tas upp i högre instans, så blir det en fråga för jurister.

Hur ska skolan kunna sätta upp regler mot e-mobbning när vuxna kränker varandra som underhållning på bloggar?
– Det finns alltid de som kränker andra, och det kan man ta upp och diskutera i skolan. Jag tycker inte att man ska vara rädd för att säga ”så här vill vi ha det på skolan, vad tycker ni om det”?

Vad kan rektorer göra för att motverka e-mobbning?
– Lyssna, vara ute bland eleverna på skolan och ställa frågor ibland. Att vara ute på nätet är också viktigt och att man tar diskussioner om det man ser där.

Var på nätet tycker du att rektorer borde finnas?
– De skulle kunna ha ett namn, ett konto och vara med och chatta för att se hur klimatet är.Även om de inte ger sig till känna som vuxna, får de lite mer grepp om vad som händer.

Vilken kunskap tycker du att rektorer och lärare saknar?
– Ibland kan jag känna att de inte är insatta i vad som händer på internet, och att de borde vara där mer.Annars är den största bristen som vi ser det när vuxna sköter sitt, inte bryr sig om, inte orkar lyssna eller inte förstår allvaret i en situation.

Hur kan skolpersonal arbeta med den här frågan?
– Vi tror mycket på att arbeta förebyggande genom att diskutera i skolan och i klassen.Vad tycker ni är okej? Varför kallar vi varandra för olika saker? Vad menar vi egentligen? Hur tas det emot? Det är så oerhört viktigt att folk inte känner sig kränkta och förorättade för det kan leda till att de vill ge igen och då har man fått en ond spiral. När man får prata om saker kan man oftast komma överens om hur man vill ha det i skolan och mellan kompisar.

EMILIE STENDAHL

ur Lärarförbundets Magasin