Ingår i temat
De svåra valfrågorna
Läs senare

Partierna: Därför vill vi komma till skolan

De svåra valfrågornaVärva medlemmar till ungdoms­förbundet och informera om partiets politik. Det är några av poängerna med att besöka skolor, enligt partierna.

av Björn Andersson
16 mar 2018
16 mar 2018

Erik Bengtzboe, Moderaterna, ledamot i riksdagens utbildningsutskott

Arbetar ni för att komma in på skolor inför valet?
– Ja, framför allt Moderata ungdomsförbundet. De brukar lyfta fram att det ofta är svårt att få tillåtelse att besöka skolor och försöker föra en dialog med skolorna samt opinionsbilda om vikten av att även elever får ta del av det politiska samtalet.

Hur ser ni på värdet av skolbesök?
– Att träffa olika partier och de politiska ungdomsförbunden ger eleverna en bra chans att lära sig hur demokratin fungerar i praktiken och diskutera frågor som berör dem.

Vad tycker ni om att rektorn kan säga nej till partier?
– Vi tycker att det är bra att lagen har förtydligats och förhoppningsvis kommer den att verka som ett gott stöd till rektorerna.

Många elever är inte röstberättigade. Är det ändå viktigt att besöka skolor?
– Det är värdefullt att förklara för unga hur de kan påverka samhället, och unga förtjänar att få göra sina röster hörda. Vårt ungdomsförbund erbjuder en rad aktiviteter för unga med allt från föreläsningar till möten med lokala politiker och kampanjer.

Christer Nylander, Liberalerna, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Arbetar ni för att komma in på skolor inför valet?
– Det gör vi absolut. Vårt ungdomsförbund arbetar mycket med det och försöker delta i många debatter.

Hur ser ni på värdet av skolbesök?
– Det är viktigt både för oss och för skolan. Det blir en samhällslektion i praktiken och vi får höra elevernas åsikter och tankar.

Vad tycker ni om att rektorn kan säga nej till partier?
– Vi accepterar det upplägg som finns nu där urvalet görs av rektorn.

Många elever är inte röstberättigade. Är det ändå viktigt att besöka skolor?
– Ja, det är en viktig del i det demokratiska samtalet. Dessutom får de ju rösta någon gång.

Lena Hallengren, Socialdemokraterna, ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Arbetar ni för att komma in på skolor inför valet?
– Ja. Det är främst vårt ungdomsförbund SSU som genomför skolbesök. Syftet är både att informera och att engagera.

Hur ser ni på värdet av skolbesök?
– Ungdomsförbunden spelar en viktig roll i att ungas röster hörs och bidrar till att bredda möjligheten till demokratiskt deltagande. Det gäller inte minst för de ungdomar som annars kanske inte kommit i kontakt med politiskt engagemang.

Vad tycker ni om att rektorn kan säga nej till partier?
– Rektor och lärare vet bäst hur utbildningen ska utformas, därför är det bra att rektorn är den som beslutar om politiska partier ska bjudas in. Om skolan begränsar antalet partier, är det också viktigt att detta görs på objektiv grund.

Många elever är inte röstberättigade. Är det ändå viktigt att besöka skolor?
– För oss är politisk information i skolan en viktig fråga, vilket är anledningen till att regeringen under förra året presenterat ett förslag som tydliggör reglerna och som riksdagen nyligen beslutat om.

Ulrika Carlsson, Centerpartiet, ledamot i riksdagens utbildningsutskott

Arbetar ni för att komma in på skolor inför valet?0
– Ja, vi brukar vara ute på många gymnasieskolor och högstadieskolor varje år men alldeles särskilt mycket ett valår. Både Centerpartiet och Centerpartiets ungdomsförbund prioriterar att möta unga människor för att diskutera demokrati och politik.

Hur ser ni på värdet av skolbesök?
– Det har ett stort värde. Många lärare är engagerade och vill gärna att politiker från olika partier gör besök. Det blir ett bra tillfälle för eleverna att vara aktiva. Jag besöker själv många olika gymnasieskolor i min valkrets i Skaraborg.

Vad tycker ni om att rektorn kan säga nej till partier?
– Jag tror att de flesta rektorer ser värdet av att demokratins förutsättningar och de politiska partiernas ideologier och prioriterade frågor tydliggörs för eleverna. Men jag har samtidigt respekt för att man vill göra det på sitt sätt.

Många elever är inte röstberättigade. Är det ändå viktigt att besöka skolor?
– Ja. Det är alltid värdefullt att besöka skolor och diskutera värdet av vår demokrati.

Stefan Jakobsson, Sverigedemokraterna, ledamot i riksdagens utbildningsutskott

Arbetar ni för att komma in på skolor inför valet?
– Ja, vårt ungdomsförbund Ungsvenskarna jobbar mycket med skolbesök och är med i debatter. Vi har också skapat en app om vår politik från a till ö som visar vad vi tycker i olika frågor. Den kan bland annat användas av elever.

Hur ser ni på värdet av skolbesök?
– De är otroligt viktiga, för att eleverna ska bli införstådda med vad de politiska partierna tycker i olika frågor och kan bilda sig en egen uppfattning. Skolbesök ger också eleverna en inblick i hur vår demokrati fungerar.

Vad tycker ni om att rektorn kan säga nej till partier?
– Det har hänt att skolor sagt nej till oss för att det uppstått hotfulla situationer. I de fallen har nog rektorn tagit rätt beslut. I år hoppas jag på en ren valrörelse och nu är det bättre reglerat. Vi hoppas naturligtvis att demokratin får råda i en bred debatt med alla partier.

Många elever är inte röstberättigade. Är det ändå viktigt att besöka skolor?
– Definitivt. Vi talar mycket om demokrati och det är viktigt med de kunskaperna för barn och unga. Jag har själv arbetat som lärare i 15 år och demokratifrågor passar väl in i undervisningen, inte minst i SO-ämnena.

Annika Eclund, Kristdemokraterna, ledamot i riksdagens utbildningsutskott

Arbetar ni för att komma in på skolor inför valet?
– Ja, vi och vårt ungdomsförbund KDU kommer att delta i så många debatter vi kan. Det är ett bra sätt för oss att få visa vad vi står för och vilka frågor vi vill driva.

Hur ser ni på värdet av skolbesök?
– Skolbesöken är en chans att träffa unga människor och få berätta för dem om våra förslag för ett bättre samhälle.

Vad tycker ni om att rektorn kan säga nej till partier?
– Kristdemokraterna ställde sig bakom förslaget om att rektorn ska få besluta om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om rektorn vill göra ett annat urval ska det ske på objektiv grund. Vi har aldrig blivit nekade att delta.

Många elever är inte röstberättigade. Är det ändå viktigt att besöka skolor?
– Det finns ett värde i att eleverna får lära sig om demokrati. En del av detta är att se en debatt mellan olika partier där man dels får höra skillnader i samhällssyn, dels se att det finns en samsyn kring det demokratiska samhället.

Aron Etzler, Vänsterpartiet, partisekreterare

Arbetar ni för att komma in på skolor inför valet?
– Ja, vi vill ta så många debatter som möjligt. I huvudsak gör vi det genom vårt ungdomsförbund.

Hur ser ni på värdet av skolbesök?
– Vi tycker att det är viktigt. Jag blev själv medlem i vårt ungdomsförbund genom ett besök i min skola.

Vad tycker ni om att rektorn kan säga nej till partier?
– Vi ställer oss bakom rektors möjlighet att bjuda in och även neka politiska partier. Men vi vill att ungdomsförbunden och Elevorganisationen ska vara involverade i diskussionerna och planeringen. Jag är tämligen säker på att vi fått nej någon gång.

Många elever är inte röstberättigade. Är det ändå viktigt att besöka skolor?
– Ja, vi ser det inte så kortsiktigt. Vi vill föra en debatt och prata med många unga som är under rösträttsåldern. De är också en del av samhället.

Elisabet Knutsson, Miljöpartiet, ledamot i riksdagens utbildningsutskott

Arbetar ni för att komma in på skolor inför valet?
– Ja, det ger oss folkvalda en möjlighet att prata om det politiska systemet, den demokratiska processen och berätta hur vi ser på samhällsutvecklingen. Skolan har länge varit en naturlig mötesplats för dialog mellan elever och ungdomsförbund.

Hur ser ni på värdet av skolbesök?
– För utbildningspolitiker finns alltid ett mycket stort värde i att besöka skolor, se verksamheten på plats och diskutera med lärare och elever. Jag skulle önska att jag hann med fler skolbesök för det hjälper mig att göra ett bra arbete i utskottet.

Vad tycker ni om att rektorn kan säga nej till partier?
– Den ordning som nu gäller, att rektor avgör på objektiv grund, tycker jag är bra. Det vill säga – urvalet av politiska partier får inte göras i syfte att utesluta ett visst parti på grund av partiets åsikter. Jag har aldrig blivit nekad att besöka en skola.

Många elever är inte röstberättigade. Är det ändå viktigt att besöka skolor?
– Jag vet att eleverna, oavsett ålder, har en stor lust att prata om samhällsfrågor och att få möta dem och höra deras politiska åsikter är mycket värdefullt för mig.

Alla artiklar i temat De svåra valfrågorna (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com