Ingår i temat
Elevhälsa
Läs senare

Pionjären på komvux

ElevhälsaRektor Achilles French har infört elevhälsa på komvux i Södertälje. Den ska hjälpa elever och lärare att fokusera på undervisningen.

av Per Hagström
24 aug 2018
24 aug 2018
Foto: Kristina Sahlén

Hur fick du den här idén?
– Jag har jobbat som komvuxlärare i tio år och vet att jobbet innebär så mycket mer än att undervisa. Man är inte bara lärare utan också kurator, psykolog, tolk, biståndshandläggare och arbetsförmedlare.

Vad är det för kompetenser du har plockat in för att avlasta lärarna?
– Två kuratorer, två speciallärare, en hälsopedagog och en studie- och yrkesvägledare. Och så ingår jag själv i elevhälsoteamet.

Det är inget lagkrav att det ska finnas elevhälsa inom vuxenutbildningen. Vad tycker du om det?
– Jag tycker det är fel och tar alla chanser att lobba för en lagändring. Vi tar emot elever som har haft det svårt i grundskolan och som inte har klarat gymnasiet. Men när de kommer hit förväntas de plötsligt klara utbildningen på halva tiden och utan stöd av en lagstadgad elevhälsa. Det går inte ihop.

Achilles French

Gör: Rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun sedan två år.

Antal medarbetare: 128. Delar personalansvaret med två biträdande rektorer och en enhetschef.

Antal elever: 6 000.

Lärarbakgrund: Yrkeslärare inom kommunikation.

Bor: I Farsta strand i Stockholm.

Ålder: 50 år.

Fritid: Fiskar och tillbringar tid i stugan på Åland.

En stor del av dina elever är flyktingar. Vad spelar elevhälsan för roll för dem?
– Många har tuffa erfarenheter efter att ha flytt från krigsdrabbade områden och behöver träffa en kurator. Vi har också upptäckt att många i gruppen har hörselskador, så nu har vi installerat hörselslingor i salarna.

Varför har du inte rekryterat medicinsk kompetens i form av läkare eller sjuksköterska?
– Vi har inte ett vårdande uppdrag på det sättet. Det ligger inte på oss att ge vaccinationer, till exempel. Däremot kan vi upptäcka elever som behöver vård och hjälpa dem till en första kontakt med sjukvården eller psykiatrin.

Jag antar att det inte fanns en budget för elev­hälsa när du började som rektor. Hur har ni råd?
– Staten har skjutit till ett antal miljoner till vuxenutbildningen de senaste åren som vi har kunna använda till bland annat elevhälsa.

Hur unik är er verksamhet?
– När kommuner upphandlar vuxenutbildning av privata aktörer brukar de kräva att ska finnas tillgång till specialpedagog. Men elevhälsa i mer organiserad form är ovanligt, skulle  jag säga. Där tror jag att vi är pionjärer.

Alla artiklar i temat Elevhälsa (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com