Läs senare

”Politikerna måste vara modiga”

3 frågor till Hamid Zafar, tidigare rektor vid Sjumilaskolan i Göteborg, utsedd till Årets svensk av nyhets­magasinet Fokus.

av Sten Feldreich
15 mar 2019
15 mar 2019
Foto: TT

Du kom som femåring från Afghanistan på 80-talet. Vad har betytt mest för din integration i det svenska samhället?
– Skolan. Utan tvekan! Jag växte upp i Biskopsgården, en segregerad del av Göteborg, men det kvittade för lärarna. Det var aldrig tal om att vi inte skulle få samma utbud av kultur, kunskap och aktiviteter som alla andra. Just det var väldigt avgörande för mig.

Vad vill du att politikerna ska göra för att förbättra skolan?
– Se över den sociala sammansättningen i skolorna för att minska segregationen. I skolor där merparten av eleverna har svenska som modersmål, socialiserar sig barn med annat modersmål mycket bättre. Politikerna måste vara modiga och sätta upp gränser för hur starkt segregerade skolor kan vara.

Vad har du för tips till skolledare och rektorer?
– Ducka inte för problem. Se inte mellan fingrarna genom att normalisera eller bagatellisera icke acceptabelt beteende. Lyft fram sådant som är bra. Ta hjälp av varandra. Man behöver utbyta goda erfarenheter och stötta varandra på bästa sätt för att orka.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com