Läs senare

Pressat läge för både medarbetare och chefer

av Gertrud Svensén
26 jan 2018
26 jan 2018
Gertrud Svensén, chefredaktör.

”Större delen av mitt arbete går ut på att stötta, trösta och hjälpa mina medarbetare att orka arbeta kvar i förskolan. Jag kan inte påverka i den mån jag önskar eftersom skolpengen bestäms från politiken. Jag i min tur har mina åtaganden klart för mig, det är budgeten som ska hållas och innebär det flera barn i verksamheten så får jag svälja det.”

Under rubriken #pressatläge växer berättelserna från förskolan fram på sociala medier. Förskollärare, förskolechefer, barnskötare och föräldrar vittnar om en arbetsmiljö som gör medarbetare sjuka och barn otrygga. Om lärarbrist, resursbrist och alldeles för stora barngrupper – en verksamhet som har svårt att leva upp till läroplanens och skollagens krav.

En av de tydliga slutsatser som forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning drog för några år sedan är att närhet till chefen är en friskfaktor för medarbetarna. Friska arbetsplatser utmärks också av bra kommunikation, att medarbetarna kan påverka sin arbetssituation och att chefen tar ansvar för att prioritera arbetsuppgifterna när belastningen är hög.

För att förskolan ska leva upp till sin potential krävs det att alla led fungerar.

Men i förskolan – liksom i skolan – är det ofta långt mellan chef och medarbetare. En förskolechef har ofta ledaransvar för flera förskolor, inte sällan geografiskt utspridda. Han eller hon har också i genomsnitt alldeles för många medarbetare. Tre av fyra kommunala förskolechefer har personalansvar för fler än 30 anställda, visar en undersökning från Lärarförbundet Skolledare som vi skrev om i Chef & Ledarskap nr 2 förra året.

Det är ett förhållande som drabbar inte bara medarbetarna, utan också cheferna. De jobbar över mer, tar oftare med sig jobbet hem och löper större risk att förvandlas till ”containrar” för personalens frustration, som forskaren Linda Corin uttryckte det i vår artikel.

Det här har vissa huvudmän förstått och därför satsat på stödfunktioner åt sina skolledare, även i förskolan. I Borås är målet att varje förskolechef ska ha en biträdande chef. För Jenny Mårtensson på förskolan Lärkan har avlastningen från kollegan Therese Samuelsson gjort stor skillnad. ”Det har förbättrat min arbetsmiljö avsevärt. I stora drag handlar det om att jag nu kan vara en strategisk ledare eftersom min biträdande sköter det operativa” säger hon i den här artikeln ur detta nummer.

För att förskolan ska leva upp till sin potential för både barn och medarbetare krävs det att alla led fungerar, och det behövs fler initiativ som det i Borås.

En förskolechef i Västra Götaland får sista ordet:

”Jag ser personal som sliter häcken av sig. Som går i väggen. Gråter. Sedan ser jag också glädje. Ett jävla anamma. Kärlek för sitt yrke! Men att behöva diskutera om man har råd att baka pepparkakor eller inte är den nivån förskolans budget ligger på. Vakna upp! Jag vill bara säga att för varje personal som går in i väggen så blir det ett misslyckande för oss chefer. Och nästa steg är att vi går in i samma vägg. Det är en ond spiral!”

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com