Läs senare

Pusslet som bara måste gå ihop

29 mar 2016

På arbetsförmedlingens Platsbanken utannonseras den dag jag skriver denna text nära 1 300 jobb som rektor eller skolledare i landet. Det betyder att nästan vart tionde av alla skolledarjobb behövde tillsättas just då. Det är en rätt hög andel och faktum är att omsättningen är så stor att OECD i en granskning av den svenska skolan uppmanar Sverige att anstränga sig för att både attrahera och behålla högkvalitativa skolledare. OECD menar att ett stabilt ledarskap är grundläggande för att nå bra kvalitet i skolan.

En rapport från Lärarförbundet härom veckan visade att 60 procent av lärarna har bytt rektor eller förskolechef de senaste tre åren och att nio av tio lärare upplever täta skolledarbyten som negativt.

Den höga omsättningen på rektorer och förskole­chefer kan delvis förklaras med att lönen är för låg i förhållande till det stora ansvaret. Men även om lönen är viktig för ett yrkes attraktionskraft är pengar inte allt. Arbetsvillkoren är också avgörande och för skolledare är arbetsgivaransvaret ofta stort, pressen hård och kraven från myndigheter, huvudmän, föräldrar och elever höga. Skol­chefer verkar i ett ”spänningsfält mellan politik och profession” med många ”potentiella värde- och intressekonflikter” som det uttrycks i ett forskningsprojekt om skolchefers förändrade lednings­uppdrag, på rektorsutbildningen på Uppsala universitet.

Rektorer och skolledare är helt enkelt en luttrad skara chefer. Stadiga och långsiktiga förutsättningar för uppdraget är dessutom något av en bristvara. I en enkät som Högskolan i Gävle har gjort kritiserar många av de svarande rektorerna inte minst att politikerna gång på gång ändrat legitimationens behörighetsregler (läs mer här).

Därmed är vi framme vid det som är temat i denna utgåva av Chef & Ledarskap – lärarlegitimationen. Klart är att den ställer flera nya svåra krav på skolledarna, exempelvis när det gäller betygsättning och ämnes­behörighet, och detta samtidigt som lärarbristen är den största hittills. Legitimationspusslet är inte det lättaste att lägga, men det finns just inget alternativ för landets skolledare än att få det att gå ihop. I detta nummer möter du fyra skolledarkolleger som berättar om hur de försöker få ihop alla pusselbitar i sitt arbete på sina respektive skolor i olika delar av landet.

Är det med tanke på bland annat svår lärarbrist och stora flyktingströmmar dags att mildra legitimationskraven? Om det duellerar utbildningsminister Gustav Fridolin och Centerpartiets utbildningspolitiska tales­person Ulrika Carlsson.

I detta nummer kan du också läsa om betygsättning. Lärarnas tidning har nyligen rapporterat att många rektorer, mot reglerna, satte betyg i julas och här går vi minutiöst igenom vad som gäller för att du ska få full koll tills det är dags nästa gång. Nyttig läsning utlovas. 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com