Ingår i temat
Bygga nytt
Läs senare

Ramavtal ska förenkla upphandlingar

Bygga nyttSveriges kommuner och landsting (SKL) tar fram ett ramavtal för upphandling av förskolor. Förhoppningen är att kommunerna ska kunna upphandla enklare, fortare och billigare.

av Emilie Stendahl
30 nov 2018
30 nov 2018
Gunilla Glasare, SKL.

– Det påverkar priset om alla ska göra egna upphandlingar. Med en gemensam upphandling kan man ställa högre kvalitetskrav och har tid att vara mer faktaförankrad, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

SKL har frågat kommunerna om deras behov, och  inventerat vilken forskning som finns. Flera grupper har bjudits in för att ge sina synpunkter: pedagoger och förskolechefer, fastighetsförvaltare, arkitekter, representanter från byggindustrin, fackförbund och myndigheter som Skolverket och Boverket. Samt en referensgrupp med femåringar.

Det är fråga om pris, kvalitet och plats.

De sistnämnda lyfte bland annat fram att de gillar att leka med vatten och önskade att kranarna på gården skulle styras av sensorer och sättas på automatiskt när någon räckte fram sin hink, i stället för att barnen behöver vänta på en vuxen.

Nästa uppgift blir att sålla bland all information och bestämma hur detaljerat ramavtalet bör vara.

– Det man alltid hamnar i när man gör en gemensam upphandling är hur stort det är försvarbart att bygga. Vad ska man få plats med? I kommunerna är det inte bara en fråga om pris på kvadratmeter eller vilken kvalitet man vill ha, utan även en fråga om vilka platser som finns att bygga på, säger Gunilla Glasare.

Alla artiklar i temat Bygga nytt (7)

ur Lärarförbundets Magasin