Rätten till ett eget rum

Skolans och förskolans mål och uppdrag formuleras i skollagen och läroplanerna. Det är också där skolledarens uppdrag definieras. Genom de politiska intentionerna lägger … Fortsätt läsa Rätten till ett eget rum