Ingår i temat
Att leda obehöriga
Läs senare

”Rekrytering kräver analys”

Att leda obehörigaHuvudmännen måste ta sitt ansvar för att hjälpa skolor med stor brist på obehöriga lärare, anser Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo. Rektorerna får inte lämnas i sticket.

18 maj 2018
Foto: Kristina Sahlén

I fjol granskade Skolinspektionen skolor med hög andel obehöriga lärare. Syftet var att se hur skolorna arbetade med rekrytering och löste vardagen.

Myndigheten hittade både bra och mindre bra exempel. Generaldirektör Helén Ängmo lyfter fram en del som väldigt central för att lyckas med bemanningen.
– Ett bra rekryteringsarbete innebär naturligtvis att analysera sin situation: hur ser det ut just hos oss och hur har det sett ut längre tillbaka i tiden? säger hon.

Som exempel på vad det kan leda till nämner hon sätt att stimulera obehöriga lärare på skolan att läsa in behörighet och att integrera lärarstudenter.
– Det handlar också om att kartlägga: var finns det lärarkompetens i övrigt som skulle kunna vara intresserade av att jobba hos oss? Det kan finnas lärare som lämnat yrket, men som med rätt förutsättningar är intresserade av att återvända. Finns det obehöriga lärare som kan uppmuntras att läsa in behörighet?

Skolinspektionen är väl medveten om att många skolor inte lyckas rekrytera, trots hårt arbete. Därför är det viktigt att huvudmännen stöttar vid behov. Rektorer i exempelvis utanförskaps­områden ska inte lämnas ensamma med rekryteringsproblem, framhåller Helén Ängmo.
– Om man har perspektivet att här ska vi inte in och styra, kan man missa ett viktigt likvärdighetsarbete.

Skolinspektionen ska inte komma med exakta lösningar, anser Helén Ängmo. Hon har ändå några förslag.
– Det kan handla om att lägga särskilda projekt i vissa skolor, eller att en skola i ett utanförskapsområde kan bli en viktig modellskola. Det kan också vara att särskilda team med behöriga kommer in på skolor för att förstärka i vissa situationer eller att förstelärartjänster läggs på vissa skolor.

Skolor med bemanningsluckor behöver också se på situationen här och nu, anser Skolinspektionen. Det gäller helt enkelt att skapa en så bra undervisning och god kontinuitet som möjligt, och att anpassa sig till förutsättningarna.
– Att rekrytera behöriga lärare går alltid i första hand. Men samtidigt måste man jobba med goda system, god organisation och planering när man jobbar med obehöriga lärare, säger Helén Ängmo.

Hon ser en ordentlig introduktion och en bra överlämning från läraren de ersätter som en grund för att obehöriga ska bli en förhållandevis välfungerande lösning.

Alla artiklar i temat Att leda obehöriga (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com