Läs senare

Rektor avskedad på grund av illojalitet

Ägarna till den fristående skolan ansåg att rektorn agerade illojalt som lämnade uppgifter till Skolinspektionen. Nu har parterna förlikats.

02 Jun 2014

2011 fick Skolinspektionen signaler om missförhållanden på fristående Maria Elementar i Stockholm. Myndigheten begärde att den då nytillträdda rektorn skulle svara på frågor.

När skolans ägare, Stiftelsen Maria Elementarskola, fick reda på att rektorn lämnat information till Skolinspektionen blev hon avskedad för att hon agerat illojalt mot sin arbetsgivare. Stiftelsen anser att rektorns uppdrag ska jämföras med en företagsledares: ”arbetstagare i gemen och inte minst en företagsledare har en obrottslig lojalitets- och tystnadsplikt i förhållande till sin arbetsgivare” menar stiftelsen i en skrivelse.

Avskedet skedde i november 2012. Med stöd av Lärarförbundet stämde rektorn ­stiftelsen. Nu, efter förhandlingar i tingsrätten, har parterna nått förlikning.

Just nu utreds hur ett meddelarskydd för anställda i fristående skolor och i andra offentligt finansierade verksamheter ska kunna se ut. I ett remissvar vänder sig Friskolornas riksförbund mot att anställda på friskolor ska kunna lämna uppgifter till medier. Förbundet anser att företagshemlig­heter då riskerar att läcka ut.

 

ur Lärarförbundets Magasin