Läs senare

Rektor ges ansvar för hemmasittare

31 Jan 2017

Det dröjer för länge innan skolor uppmärksammar elever med problematisk frånvaro – eller hemmasittare i vardagligt tal. Det konstaterar statliga utredaren Malin Gren Landell. Hon föreslår en ny skrivning i skollagen om att det ska vara rektorns ansvar att skolan skyndsamt utreder orsakerna bakom problematisk frånvaro.

Utredaren vill också att Skolverket ska ta fram allmänna råd för hur frånvaron ska bedömas. Utredningen heter Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

ur Lärarförbundets Magasin