Läs senare

Rektorer följer inte upp att betygen är rättvisa

Skolor följer noga hur elevernas betyg utvecklas i förhållande till målen men missar att analysera om betygen är rättvisa. Det menar Skolinspektionen.

av Per Hagström
24 aug 2018
24 aug 2018
Thomas Nilsson.

När huvudmän och rektorer följer upp skolors betygsresultat är det främst för att mäta måluppfyllelsen, till exempel hur många elever som blir gymnasiebehöriga. Frågan om betygsättningen är rättvis och likvärdig får mindre uppmärksamhet, enligt en granskning som Skolinspektionen har gjort.
– Med tanke på att betygen får långtgående konsekvenser för elevernas antagning till vidare studier och yrkesliv är en sådan analys nödvändig, säger Thomas Nilsson, projektledare för granskningen.

Det kan till exempel handla om att jämföra betygsresultat mellan olika lärare, skolor och klasser för att hitta avvikelser. Han tycker också att det är viktigt att rektorer ger lärare tid att samverka kring just betygsättning.
– Den samverkan som sker mellan lärare är oftast inriktad mot bedömning av nationella prov eller enskilda elevuppgifter. Men lärare behöver också diskutera hur man samlar ihop alla prestationer som eleven har gjort för att kunna sätta ett rättvist betyg.

När samverkan ska ske mellan lärare på olika skolor uppstår frågor om ansvarsfördelningen mellan rektor och huvudman. Vissa av huvudmännen som ingick i granskningen uttryckte att det var upp till rektor att initiera sådan samverkan. Men frågan är hur det ska gå till när rektor bara styr över sin skolas inre organisation. Enligt Skolinspektionen är ansvaret delat.

Det brister även när det gäller kompetensutveckling kring betygsättning.
– Den är i stort sett obefintlig. Det är vanligt med kompetensutveckling inom formativ bedömning men den ger inte svar på hur man kommer fram till det slutliga betyget, konstaterar Thomas Nilsson.

Granskningen, som heter Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan?, omfattade 20 skolor där 15 har haft stora avvikelser mellan prov och betygsresultat. Syftet var att se hur rektorer och huvudmän arbetar för att ge lärare goda förutsättningar för betygsättningen.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com