Ingår i temat
Tema: Lön för mödan
Läs senare

Rektorer i England har högst lön

14 okt 2016

EU-statstiken över skolledares och förskolechefers löner i Europa toppas av England. I den rapport EU-kommissionen gav ut förra året är de engelska gymnasierektorernas snittlön nästan 94 000 svenska kronor i månaden. I botten ligger Kroatien med en månadslön på drygt 9 000.

Uppståndelsen blev nyligen stor i England när en studie visade att ett 40-tal rektorer på grund- och gymnasieskolor tjänar mer än den brittiske premiärministern. Samtidigt är spannet mellan rektorslönerna i olika skolformer stort. Förskolechefer tjänar betydligt mindre – knappt 61 500 kronor i månaden.

De nordiska länderna ligger också långt framme i statistiken, som i sin senaste version gäller år 2014. Norska gymnasierektorer tjänar i snitt 64 800 svenska kronor medan lönen för rektorerna i grundskolan är 56 600. Motsvarande snittlöner i Finland är 58 000 respektive 55 000.

I en tredjedel av de 40-tal länder studien omfattar ökar lönen i regel med antalet elever. Det gäller bland annat Danmark, Finland, Spanien och Österrike. Motivet är bland annat att skolledarrollen i stora skolor ofta blir mer komplex med större krav på ledarskap och ekonomiskt ansvar.

I de allra flesta länder tjänar även de sämst betalda skolledarna mer än BNP per capita, det vill säga bruttonationalprodukten dividerad med antalet invånare i landet. Undantagen är Bulgarien, Tjeckien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien. I ytterligare några länder ligger lägstalönerna under BNP per capita bland förskolechefer och en del rektorer i lägre stadierna.

I Sverige var BNP förra året 424 400 kronor per capita. Den genomsnittliga årsinkomsten för skolledarna på gymnasiet och grundskolan låg i EU:s sammanställning på 532 000 svenska kronor.

Skolledarnas löner i Europa

EU-kommissionens sammanställning, månadslön (i svenska kronor)

Land

Förskola Låg- mellanstadie Högstadie Gymnasium

England, Wales

61 200 64 590 88 360 93 470
Nordirland 53 080 56 870 71 330 78 980
Danmark 56 580 56 580 56 580
Norge 48 470 56 360 56 360 64 500
Finland 31 750 48 080 54 740 57 720
Skottland 51 840 51 840 51 840
Italien 49 340 49 340 49 340
Sverige 37 970 44 170 44 170 44 170
Slovenien 27 120 27 120 26 880
Tjeckien 11 460 14 120 14 120 15 410
Polen 13 550 14 380 14 700 14 790
Lettland 8 400 10 630 10 020 12 510
Estland 9 700 12 450 12 450

12 450

Bosnien 8 620 9 540 9 540
Slovakien 6 850 9 390 9 390 9 310
Kroatien 8 900 8 540 8 540 9 230

Källa: Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2014/15 (EU-kommissionen)

 

 

Alla artiklar i temat Tema: Lön för mödan (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com