Läs senare

Rektorer ryter till mot nedskärningar på fritids

Nio rektorer i Vänersborg protesterar i ett brev till kommunen mot nedskärningarna på fritids. Om inget görs riskerar de att bryta mot både arbetsmiljölagen och skollagen, varnar de.

22 aug 2012

Inger Carlsson har varit rektor på Frändeskolan i Vänersborgs kommun sedan 1999. Under den tiden har skolan krympt och fritidsverksamheten vuxit, säger hon. Samtidigt har fritids fått allt mindre pengar.

– Elevpengen krymper både i skolan och på fritidshemmen, men särskilt på fritids. År 2005 hade jag 10 000 kronor mer per elev på fritids jämfört med i år.

Följden av flera års besparingar är att elevgrupperna blir större och större och personaltätheten lägre och lägre. Och då blir det svårt att leva upp till skollagens krav på att elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö.Bild: Birgitta Andersson

– Vi har oerhört stora grupper nu. Det handlar om trygghet för eleverna och om arbetsmiljön.

Det pedagogiska uppdraget, att komplettera utbildningen i skolan, blir också svårt.

– Verksamhetens kvalitet blir sämre. Det blir mer och mer tillsyn och mindre pedagogisk verksamhet. Jag tycker egentligen att fritids är ett fantastiskt ställe för barn att vara på efter skolan. Men då måste det finnas resurser, säger Inger Carlsson.

Problemen med fritidsverksamheten är inte unika för Frändeskolan. Alla F–6-rektorer i Vänersborgs kommun har skrivit under det brev som skickades till verksamhetschefen för grundskolan, Anne-Len Kriewitz, i slutet av vårterminen.

”Vi rektorer ser inga möjligheter i att genomföra uppdraget ’budget i balans’ år 2012 och samtidigt uppfylla de krav lagen ställer” skriver de och hänvisar till riskanalyser och konsekvensbeskrivningar som tidigare har gjorts.

Inger Carlsson på Frändeskolan säger att syftet med brevet var att tydliggöra för politikerna hur läget ser ut och att samtidigt ge sina chefer lite ”kött på benen” i deras arbete.

– För oss är det ett delikat problem. Kan vi ta den här delegationen av arbetsmiljöansvaret eller inte? Man kan ju skicka tillbaka delegationen och det var också något vi diskuterade. Men till syvende och sist står vi där vi står, säger Inger Carlsson.

Verksamhetschef Anne-Len Kriewitz vid barn- och ungdomsförvaltningen säger till Sveriges Radio P4 Väst att hon har informerat politikerna om situationen:

– Nämnden är informerad och riskbedömningar är det vi får jobba med i nästa steg. Gör man inga fler förändringar i strukturerna så behövs det extra resurser.

Inger Carlsson på Frändeskolan hoppas att rektorernas brev ska ge resultat och hon väntar fortfarande på ett svar från förvaltningen:

– Vi har ännu inte sett något konkret resultat.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com