Ingår i temat
Legitimationen
Läs senare

Rektorer trötta på politiker

Legitimationens behörighetsregler har ändrats gång på gång. Det har gjort att rektorernas skepsis för politiker har ökat, visar forskning.

29 mar 2016

Rektorernas förtroende för politikerna har minskat på grund av alla ändringar i legitimationsreformen. Det visar forskning vid Högskolan i Gävle.

– Det verkar som om ändringarna har spätt på en viss skepsis mot den politiska retoriken, säger Göran Fransson, universitetslektor i didaktik.

Enkäten till rektorerna ingick i en studie om lämplighetsprövningen av nya lärare i samband med introduktionsåret. Lämplighetsprövningen avskaffades som krav för att få legitimation 2014.

47 procent av rektorerna svarade att tilläggsbesluten och att man backat på reformen minskar förtroendet för politikerna. 25 procent anger att förtroendet minskar till viss del. Endast 6 procent svarade att förtroendet ökar.

Några av kommentarerna från rektorerna var att ”skolpolitik handlade mer om att visa handlingskraft än eftertanke och analys”, ”reformer måste få ta tid, vara väl förankrade och genomtänkta” och ”ryckigheten och snabba lösningar är inte en framgångsfaktor”.

Enligt Göran Fransson var det ändå få av rektorerna som i intervjuer och kommentarer framförde hård kritik mot politikerna. ”Ja, men det är så här det är, fram och tillbaka” var en typisk kommentar.

– Det framträder mer en känsla av att rektorerna är luttrade. De är tjänstemän som efter bästa förmåga ska genomföra det som politikerna beslutar om. Under den här perioden genomfördes väldigt många reformer under kort tid och det var nog inte helt lyckat, säger Göran Fransson.

Legg gav högre arbetsbelastning

Har legitimationsreformen inneburit högre arbetsbelastning för dig som rektor?

37% svarade ja.

Vilka effekter har legitimationsreformen hittills haft på din skola, enligt dig som rektor?

43% Positiva

49% Varken positiva eller negativa

4% Negativa

4% Vet ej

Alla artiklar i temat Legitimationen (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com