Läs senare

Rektorerna tar ansvar för att minska fusket

Skärpta regler kring hanteringen av de nationella proven har minskat den otillåtna spridningen av materialen i förväg.
En enkätundersökning visar nu att majoriteten av rektorerna har använt sig av den checklista som Skolverket tagit fram för att förbättra säkerheten.

11 okt 2019
Foto: Getty Images

– Slutsatsen av undersökningen är att rektorer, lärare och annan skolpersonal har hörsammat våra nya och tydligare före­skrifter och gjort ett bra och ansvarsfullt jobb, säger Anders Boman, chef för nationella prov­enheten på Skolverket.

Skolverket har under senare år kämpat med att få stopp på spridningen av nationella prov i förväg. Under 2018 spreds åtta prov som skulle skrivas på ett fast datum.

Reglerna stramades då upp med hjälp av flera åtgärder – bland annat skickas proven ut till skolorna närmare inpå provdagen, alla prov ska startas 9.00 och materialen får öppnas först samma dag på morgonen.

Skolornas hantering av proven är avgörande för att minska risken för otillåten spridning.

Under våren i år spreds endast två prov.
– Skolornas hantering av proven är avgörande för att minska risken för otillåten spridning. Vi har jobbat väldigt aktivt med information om de skärpta reglerna och det är tydligt att det haft effekt. I våras var det två uppsatser som fick spridning i förväg, och där beslutade vi att proven ändå kunde genomföras. Och inga prov på gymnasiet spreds. Jämfört med tidigare år så var det väldigt bra, säger Anders Boman.

En annan åtgärd för att förbättra säkerheten var att Skolverket lyckades etablera ett samarbete med Facebook. Många av spridningarna av nationella prov har skett på Facebook och Instagram.
– Inför våren 2019 fick vi en kontakt med Facebook, och de visade sig vara villiga att lyssna på oss. Så när vi upptäckt att material har kommit ut så har de valt att stänga ner konton, framför allt på Instagram, säger Anders Boman.

Undersökningen som nu presenteras bygger på enkäter som skickades ut till samtliga rektorer som beställt nationella prov läsåret 2018/19, för grundskolans årskurs 9, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Totalt svarade 2003 rektorer på enkäten, en svarsfrekvens på 64 procent.
– Vi är nöjda med svarsfrekvensen och det blir en gedigen undersökning när så pass många svarar. Det visar ju också att det finns ett engagemang för den här frågan i Skolsverige, konstaterar Anders Boman.

Enkäterna innehöll också frågor kring digitalisering av de nationella proven. Skolverket har i uppdrag att digitalisera proven, vilket ska göras successivt. De första proven kommer att genomföras 2022. Anders Boman tycker att de rektorer som svarat har gett Skolverket värdefull information inför övergången till digitala prov.

Kommer digitaliseringen att ytterligare minska risken för otillåten spridning?
– Den typ av spridning vi sett hittills kommer vi nog att få bukt med när proven går digitalt. Men man ska inte vara naiv och tro att fusk eller spridning helt elimineras. Det kommer säkert att vara andra frågor vi får ta ställning till, exempelvis hackningsförsök eller försök till överbelastning, säger Anders Boman.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com