Ingår i temat
Facklig samverkan
Läs senare

Rektorn som bytt sida

En del chefer tycker att facket är jobbigt. Andra, som rektorn och förskolechefen Linda Forssén, uppmuntrar medarbetarna att organisera sig.

01 Feb 2016

Foto: Emelie AsplundVad gör en före detta lokal fackförbundsordförande som blir rektor på en skola som saknar såväl arbetsplatsombud som skyddsombud? Jo, hon samlar lärarna och uppmanar dem att organisera sig. Samt ringer de lokala förbundens kanslier och ber dem göra arbetsplatsbesök.
Linda Forssén är rektorn som inte bangar för okonventionella metoder när det gäller att få ett fack att samverka med. Men så är hon också för­eningsmänniska av födsel och ohejdad vana.

– Min mamma är politiskt aktiv och min morfar var facklig. Som ung var jag vice ordförande i Unga Örnars förbundsstyrelse. Nu är jag ordförande i mina barns fotbollsförening och tränare för ett tjejlag två kvällar i veckan, berättar hon.

Skolan som saknade ombud när Linda Forssén började där för drygt tre år sedan är Nya skolan i Lilla Edets kommun. Det är en liten skola med runt 150 elever och cirka 40 förskolebarn. Sedan två år är Linda Forssén även förskolechef.

Hennes expedition består av ett litet rum med glasfönster ut mot centralkorridoren. Trångboddheten har sina fördelar. Den gör att hon har full koll på vad som händer i skolan. Som till exempel när hela arbetsrummet plötsligt skakar till av en ljudlig spark i väggen. Det skulle kunna få vem som helst att förskräckt fara ut i korridoren och undra vad som står på. Men Linda Forssén konstaterar bara lugnt att någon visst är arg och sitter tryggt kvar på sin stol. Hon litar på att hennes medarbetare tar hand om situationen.

– När jag började här hade det varit stor om­sättning i personalen. Åtta av tolv lärare var nya och jag var den fjärde rektorn på fem år. Mitt uppdrag var att skapa ordning och reda, struktur och stabilitet, säger hon.

2014 kom bevis på att hon var rätt ute. Då gick skolan till final i den ideella organisationen Prevents nationella arbetsmiljötävling ”Sveriges bästa arbetsteam” och fick tävlingens enda heders-omnämnande. I det stod bland annat att skolan är den glada arbetsplatsen med mycket skratt och stort hjärta. Något som märks vid ett besök. Utanför rektorsexpeditionens fönster syns under förmiddagen inte bara en arg elev utan även personal som spexar och skrattande dansar förbi.

– En bra arbetsmiljö handlar inte bara om skrivbord och bra belysning utan också om det psykosociala, påpekar Linda Forssén.

Hon är glad och stolt över utmärkelsen som skolan fått och menar att dit kan ingen rektor nå ensam.

– Vi hade inte lyckats om vi inte hade gjort det som ett lag med en gemensam målbild. De anställda måste inte tycka om alla beslut som arbetsgivaren fattar men de ska kunna förstå på vilka grunder de fattas.

För att nå dit krävs samverkan. Men det kan vara svårt att samverka med alla anställda på en gång. Det var därför Linda Forssén tyckte det var så viktigt att det fanns fackliga ombud på skolan.

– I annat fall hade jag fått samverka med facket centralt, men problemet är att ju högre upp i hierarkin, desto mindre insikt i lokala frågor. Lokala ombud har en helt annan styrka i förhandlingarna.

Att facket är starkt är något som Linda Forssén tycker är bra men hon är fullt medveten om att inte alla rektorer och förskolechefer delar hennes åsikt.

– Jag tror att det beror på att de ser ombuden som motparter, jag ser dem som medspelare. Facket och arbetsgivaren har olika roller men samma mål: Att skapa goda förutsättningar för lärande.

Det händer dock att de fackliga idealen krockar med arbetsgivarens krassa verklighet. Som när Linda Forssén efter en månad på rektorsjobbet blev tvungen att säga upp en medarbetare på grund av arbetsbrist.

– Det var första gången jag satt på den sidan bordet. Dessutom med personer som jag kände mycket väl på andra sidan. Men fördelen var att jag visste precis vilka underlag de skulle fråga efter och kunde redovisa allting.

Den fråga som Linda Forssén tycker är svårast att hantera i sin chefsroll är lönefrågan.

– Jag tycker ju egentligen att både lärarnas och skolledarnas löner behöver höjas. Men ibland har man inte möjlighet att leda hela vägen dit man skulle vilja.

En del chefer tycker att facket är jobbigt. Andra, som rektorn och förskolechefen Linda Forssén, uppmuntrar medarbetarna att organisera sig.

Fotnot: Efter att intervjun gjordes har Linda Forssén slutat på Nya skolan i Lilla Edet och i stället börjat arbeta som låg- och mellanstadierektor på Kronan i Trollhättan.

Alla artiklar i temat Facklig samverkan (8)

ur Lärarförbundets Magasin