Ingår i temat
En chef i tiden
Läs senare

Rektorns realitycheck

Teamstyret, depåchefen, högerpopulisten och den tillitsfulla ledaren. Gabriella Ekström Filipsson, rektor i Uppsala, bedömer vilka trender som är gångbara i skolans värld.

av Per Hagström
31 Jan 2017
31 Jan 2017
Gabriella Ekström Filipsson är styrelseledamot i Lärarförbundet Skolledare. Foto: Andreas Pettersson

Teamstyre

Så funkar det: Dagens organisationer har blivit så komplexa och kräver kunskaper inom så många områden att de inte kan ledas av en ensam chef. Då är det bättre att låta ett team dela på ledningsfunktionerna.

Är du beredd att ersätta dig själv med ett team?

– Ja, jag tror att det ligger något i de här tankarna. Många rektorer försöker hålla alla bollar i luften men jag litar på mina medarbetare.

Vilka delar du chefsansvaret med?

– Jag har mina två biträdande rektorer. En av dem har svart bälte i schemaläggning till exempel och sköter den biten.

Vi kanske måste göra som Island efter bank­krisen: skriva om hela vår läroplan.

Depåchefen

Så funkar det: Snabba förändringar i omvärlden kräver täta avstämningar mellan chef och medarbetare. Ett extremt exempel är företaget Spotify där vissa chefer har infört veckovisa utvecklingssamtal.

Är det realistiskt i skolans värld?

– Nej, jag har 70 anställda och då skulle jag inte få göra annat. Däremot är jag på skolan nästan varje dag och finns i skolans lounge eller restaurang för korta samtal med medarbetarna.

Hur stort är behovet av snabba avstämningar i skolan?

– Vår verksamhet handlar mycket om att bygga upp en tillit, trygghet och kontinuitet. Då blir det inte riktigt lika snabba förändringar som i andra branscher. Men vi kan nog vara onödigt tröga ibland.

Högerpopulisten

Så funkar det: Han sprider osanningar, kränker minoriteter och läser av stråken av missnöje i folkdjupet bättre än någon opinionsanalytiker.

Vad kan skolledare lära av Donald Trump och andra ledare av hans sort?

– Att lyssna på missnöjet, ta det på allvar och bemöta det i stället för att låta det gro.

Finns det något missnöje bland skolpersonal som en makthungrig skolledare kan exploatera?

– Det gör det säkert men jag tycker vi ska jobba positivt och inte med någon missnöjeskultur som Trump.

Kan skolledare göra något för att förhindra en Trumpkopia på statsministerposten?

– Jobba med det breda demokrati­uppdraget och inte bara mäta kunskaper. Vi kanske måste göra som Island efter bankkrisen: skriva om hela vår läroplan.

Den tillitsfulla Ledaren

Så funkar det: Hierarkiska företag är hopplöst tröga och dömda att bli omsprungna av konkurrenterna. Därför måste chefen vara tillitsfull och medarbetaren beredd att ta eget ansvar. På svenska Izettle kan en nyanställd som kommer direkt från universitetet få en mång­miljonbudget för att skapa företagets nästa reklam­kampanj. ”Get freedom, take responsibility” som företaget uttrycker det.

Är du beredd att ge en nybakad lärare några miljoner för att revolutionera din skolas svenskundervisning?

– Ja, nu har jag inte riktigt möjlighet att delegera ut pengar på det sättet. Men visst är det viktigt att uppmuntra medarbetarna att våga gå ur sina komfort­zoner och pröva något nytt.

Men finns det utrymme att experimentera i skolan? Om det slår fel kan ju elever drabbas.

– Någon måste gå först och våga pröva. Ibland blir det fort och fel men då får man backa. Klokhet får man från erfarenheter och erfaren­heter får man från dum­heter.

Hur ingjuter du självförtroende i dina medarbetare?

– Genom positiv feedback. Det är lättare att stå i solen och jobba med sin skuggsida.

Alla artiklar i temat En chef i tiden (8)

ur Lärarförbundets Magasin