Läs senare

Rektorns svåra balansgång

av Håkan Söderberg
10 okt 2019
10 okt 2019
Håkan Söderberg, chefredaktör.

”Som rektor har du ingen påverkan på målet, det är fastlagt av staten, som inte tar hänsyn till dina resurser. Du har endast liten påverkan på resurserna, som fördelas av kommunpolitiker med många nödvändiga hänsyn att ta. Rektor har bara att få det hela att gå ihop.” Det är den svåra situation som rektorer runt om i landet har att hantera. Ett jobb ständigt i kläm mellan olika intressen.

”Rektorn får bli trollkarl”, som Lärarförbundet Skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman uttrycker saken. En situation som också kan leda till stora konsekvenser för den enskilde skolledaren. Skolchefen Eva Andersson i Hässleholm fick sparken när hon på en rak fråga svarade att hon inte kunde presentera en budget i balans med de förutsättningar hon hade.

Ulrika Fjällborg har grävt ner sig i frågan i vårt tema om rektorns klämda roll.

I temat kan du också läsa om Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet, som menar att förtroende och dialog är det som är nyckeln till framgång.

Ett jobb ständigt i kläm mellan olika intressen.

Annika Härenstam som i flera år var projektledare för ett forskningsprogram om chefer i offentlig sektor (Chefios) intervjuas av Påhl Ruin. Hon menar att rektorns uppdrag måste förändras i grunden Det var, enligt henne, betydligt lättare att vara skolledare före 90-talskrisen. Sedan dess har både resurserna krympt och kraven höjts. Nu måste rektorns arbetsuppgifter avgränsas och handlingsutrymmet utökas, anser hon.

Detta nummer innehåller också mycket annat.

Den psykiska ohälsan hos unga är ett växande problem. Rektor Susanne Wallin Eriksson och hennes kollegor på Holmsjö F-6-skola i Karlskrona har sett problemen i vitögat inom projektet ”Uppdrag psykisk ohälsa”.

Projektet handlar främst om bättre samverkan mellan vårdens aktörer, men att skolan har en avgörande roll för att hjälpa dessa barn har blivit allt tydligare. De har insett att arbetet måste börja tidigt, redan i lågstadiet. Läs det spännande reportaget.

Sten Feldreich har intervjuat professorn och organisationsforskaren Mats Alvesson, också flitig skoldebattör. Han menar att rektorer många gånger har för höga tankar om sig själva och att de även övervärderar hur bra deras skolor är. Rätt eller fel? Det kan nog ingen avgöra med säkerhet men det är alltid intressant med olika synpunkter på skolledares arbetssituation.

Erik Halkjaer, ordförande i Reportrar utan gränser, skriver krönikor i Chef & Ledarskap. Denna gång skriver han om Afghanistan och det mod som krävs för att sätta flickor i skolan där. En utblick som ger perspektiv på hur oerhört viktig utbildning är.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com