Läs senare

Rektorsprogrammets avhopp kartlagda

För hög arbetsbelastning är en vanlig orsak till att skolledare hoppar av rektorsprogrammet.

23 maj 2011

Drygt 2 700 skolledare har sedan starten hösten 2009 antagits till det statliga rektorsprogrammet. Räknat till och med vårterminen 2011 är närmare 2 540 fortfarande kvar i programmet medan nästan 180 har avbrutit eller aldrig påbörjat studierna. Det visar en undersökning från Skolverket, som nu har följt upp orsakerna till avbrotten.
I de intervjuades svar är det tre skäl som förekommer oftast. Den vanligaste orsaken för att avbryta utbildningen är att man har bytt jobb, vilket innefattar allt från att helt ha lämnat skolans värld till att ha fått andra arbetsuppgifter hos huvudmannen.

Som näst vanligast skäl anges arbetssituationen och/eller för hög arbetsbelastning. När det gäller för hög arbetsbelastning uppger en majoritet att det har varit svårt att få tid till utbildningen inom tjänsten. De har som regel inte fått någon avlastning i sina arbets-uppgifter.

Den tredje vanligaste orsaken är personliga skäl som olycksfall eller sjukdom.

Det har varit möjligt att ange flera svarsalternativ men de tre övriga kategorierna – missnöje med utbildningen, huvudmannen har omprioriterat/ej beviljat utbildningen och uppsamlingsetiketten ”annat” har betydligt färre träffar.

 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com