Ingår i temat
Bygga nytt
Läs senare

Så byggs det i dag

Vilka trender påverkar utformningen av nya förskolor och skolor i dag? Vi frågade forskarna Jan Grannäs och Anneli Frelin. Här beskriver de några trender de tycker sig se.

av Emilie Stendahl
07 dec 2018
07 dec 2018

Flexibilitet i fokus

Man bygger skolor som ska kunna omvandlas och nyttjas för annan verksamhet vid behov, exempelvis förskola eller äldreboende. Även förskolor byggs med denna målsättning.

Lokalerna ska även vara flexibla på så vis att olika typer av aktiviteter ska kunna genomföras i samma utrymmen. Förutom bänkar kanske man väljer att inreda med hopfällbara bord, mjuka sittpuffar, ståbord etc. Tanken är att alla inte nödvändigtvis gör samma sak samtidigt.

”Skolan mitt i byn”

Skolan mitt i byn är ett koncept som innebär att även andra verksamheter ska kunna nyttja förskolan eller skolan, som idrotts- och kulturföreningar. Lokaler ska inte stå tomma i onödan utan att resurser ska användas effektivt, och det finns en ambition om att öka beläggningsgraden.

Källa

Anneli Frelin, professor i didaktik, och Jan Grannäs, docent i didaktik, Högskolan i Gävle, forskar om lärmiljöer. De undersöker i projektet Vässa skolan hur en övergång till en aktivitetsbaserad lärmiljö görs i Hudiksvall (finansierat av Vinnova). Tillsammans med Suzanne de Laval studerar de hur man kan utvärdera skolor genom att göra gåturer i Stockholm och Kungsbacka, i ett projekt finansierat av Ifous. Tidigare har de forskat om hur trygga utbildningsmiljöer skapas, samt hur kommuner tacklar segregation genom att rita om rektorsområden. De ingår dessutom i ett nordiskt forskningsnätverk kring lärmiljöer, samt i det europeiska forskningsnätverket Design Research and Practice in Educational Spaces.

Transparens och öppenhet

I flera nybyggda förskolor och skolor finns inslag av glaspartier och fria siktlinjer. Man vill även gärna öppna upp lokalerna mer och skapa ytor där barn från olika grupper eller klasser kan mötas. Öppna ytor kan dock i vissa fall vara mindre flexibla som lärmiljöer än traditionella klassrum. Den slutsatsen drar till exempel den engelske forskaren Peter Barrett efter sin studie ”Clever Classrooms”. Det kan också vara svårare att få eleverna att fokusera om de får många intryck och det är rörelse i synfältet.

Läktare

I många skolor byggs läktare i olika storlekar, där det går att hålla samlingar eller korta introduktioner för elever innan de går iväg och jobbar individuellt eller i mindre grupper. Ibland kallas läktarna för ”Hellerup stairs”, efter en dansk skola som var tidig med denna design.

Forskarnas bästa tips till skolledare som ska bygga nytt eller bygga om

Res runt och titta på förskolor och skolor som varit i drift i några år. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan kan lära av vad andra gjort, och varje lokal har sina styrkor och svagheter. Har du en ledningsgrupp som fungerar väl? Bjud med dem.

Tänk på att olika ämnen kan ha olika funktioner och behov. När nya lokaler ska planeras och inredas bör man därför ta hjälp av den pedagogiska expertis som finns på enheten eller kommunen.

Börja inte med rummet utan med verksamheten. Fundera över er syn på lärande. Hur vill ni att undervisningen ska bedrivas? Vilka lokaler behöver ni i relation till det? Finns det invanda föreställningar att utmana?

Var medveten om att öppna lärmiljöer eller ytor kräver mer snarare än mindre bemanning. Ställer man om till en ny typ av lärmiljö kommer både lärare och elever behöva lära sig hur man arbetar i dessa.

Att bygga går fort men att tänka tar tid. Försök vara delaktig så gott det går i plan- och byggprocessen. Ett bygge genomgår olika faser och i övergången från en fas till en annan behöver man vara med för att i möjligaste mån se till att visionen går om intet, så att byggherren inte väljer material som gör akustiken dålig, till exempel.

Tänk funktion före flashighet. Lösningar som ser estetiskt vackra och tilltalande ut kan kreativa barn ibland använda på andra sätt än det var tänkt.

Glöm inte ljudmiljön. Med öppen planlösning är akustiken en oerhört stor utmaning. Det händer att det ritas in en storslagen entré med mycket glas och högt i tak – något som ofta skapar en påfrestande ljudmiljö. Moderna åtgärder för ljuddämpning ska man inte spara in på.

Inred med omsorg. Vissa möbler är slamriga och kan förstöra akustiken i ett rum, eller motverka den pedagogiska tanke man hade när rummet utformades.

Yngre barn behöver fler olika typer av zoner än äldre. Ta hänsyn till att när eleverna blir äldre ställs det andra krav på möbler och annan inredning av lärmiljöerna.

Bygg lekfullt och kom ihåg att kroppen är en väg in i lärandet. Golven kan bli pedagogiska redskap. Man kan till exempel hoppa på multiplikationstabeller i en trappa eller lära algebra utifrån mönster i mattorna.

Alla artiklar i temat Bygga nytt (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com