Läs senare

Så ska nyanlända få skolgång

Låt nyanlända elever gå före i friskolornas köer eller skjutsa dem till kommunala skolor en bit från hemmet. Det föreslår regeringens utredare.

22 mar 2016

Låt nyanlända elever gå före i friskolornas köer eller skjutsa dem till kommunala skolor en bit från hemmet. Det föreslår regeringens utredare.
Under 2015 kom 70 384 asyl­sökande barn till Sverige.

I den största åldersgruppen, 16–18 år, motsvarar de ny­anlända 8 procent av hela befolkningen i samma ålder. Mottagandet är mycket ojämnt fördelat, både mellan landets kommuner och mellan skolor i en och samma kommun.

Nyligen föreslog därför ­regeringens utredare Ebba Östlin att det ska bli lättare för kommuner att frångå den så kallade närhetsprincipen som innebär att elever har rätt att gå i skolan närmast hemmet. För att få tillämpa regeln ska kommunen dock ha särskilda skäl knutna till fördelningen av just nyanlända.

Ett annat förslag är att friskolor med kö ska få införa en särskild kvot för nyanlända elever. Detta ska vara frivilligt för friskolan och handla om max 5 procent av eleverna.

– Det är orimligt att vi har ett fåtal skolor som tar emot en överväldigande del av alla nyanlända elever, sa Ebba Östlin när hon i januari presenterade utredningen.

Efter en snabb remissrunda sågar flera kommuner förslaget om att frångå närhetsprincipen eftersom det enligt dem riskerar att äventyra det fria skolvalet. Även Svenskt Näringsliv och Friskolornas Riksförbund går på samma linje. Sveriges Kommuner och Landsting föreslår en försöksverksamhet i vissa kommuner.

Lärarförbundet är positivt till utredningens syfte men befarar att frivilligheten innebär att huvudmännen inte kommer att utnyttja möjligheterna. Förbundet ställer sig även tveksamt till förslaget om särskilda kvoter.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com