Läs senare

”Sämre för oss i friskolor”

Kongress 2018Lärarförbundets nya ­organisation för fristående medlemmar blir en försämring för skolledare i stora kommuner, menar Carola Wedholm i Lärar­förbundet Skolledare.

30 nov 2018
Carola Wedholm befarar att medlemsdemokratin minskar.
Foto: Gustaf Rosensköld

Det blir en ny organisation för Lärarförbundets cirka 15 000 medlemmar, varav 2 000 skolledare, i fristående förskolor och skolor.

De får inte längre höra till Lärarförbundets lokalavdelningar utan måste antingen skapa en egen avdelning eller ingå i den nya riksorganisation som förbundsstyrelsen ska ansvara för. Förändringen träder i kraft senast vid halvårsskiftet 2020, efter en medlemsdialog där berörda ska få tycka till.

Det beslutade Lärarförbundets kongress i oktober. Carola Wedholm, andre vice ordförande i Lärarförbundet Skolledare och förskolechef i ett föräldrakooperativ i Stockholm, är besviken.

– För oss som är ­verksamma där det finns en skolledarstyrelse och upparbetade relationer med lokalavdelningen är detta en försämring, säger hon.

Hennes kritik bygger främst på en oro för att medlems­demokratin ska minska. Anställda i den fristående sektorn kommer att före­trädas av anställda ombudsmän på regionkontoren i stället för av förtroendevalda.

– Alla de som inte bildar en egen avdelning, vilket i princip bara de stora koncernerna har en reell möjlighet att göra, kommer att förlora politiskt inflytande, säger hon.

Vad gäller arbetsmiljö och villkorsfrågor röstade kongressen igenom fler och starkare formuleringar än vad förbundsstyrelsens föreslagit. Det tycker Carola Wedholm är bra.

– Arbetsmiljöfrågan är viktig ur ett skolledarperspektiv. Vi behöver tydliga skrivningar som stöd för att vara pedagogiska ledare. Kan vi inte vara det har vi inte en hållbar organisation och då blir lärarna sjuka, säger hon.

Kongressen sade ja till skolledarnas motioner. Skolledarmötet ska välja förste och and­re vice ordförande i Lärarförbundet Skolledare och styrelsen utökas med två personer. Skolledarna får också två ordinarie ledamöter i förbundsrådet.

ur Lärarförbundets Magasin