Läs senare

Sju av tio rektorer ägnar semestern åt rekrytering

Lärarbristen har blivit ett arbetsmiljöproblem för skolledare och många får jobba med rekrytering på semestern.

13 okt 2016

Foto: Per Gro
Chef & Ledarskap frågade, i samarbete med Lärarnas tidning, drygt 800 grundskolerektorer om rekryteringsläget inför höstterminen. På ungefär hälften av skolorna hade rektorerna inte lyckats tillsätta alla lärartjänster. Bland dem som lyckats var det många som anställt obehöriga.

Rekryteringsvåndan spiller över på skolledarnas fritid. 71 procent av rektorerna uppger att de fått lägga semestertid på att lösa bemanningen.

En av dem är Björn Lidén, rektor på Åvestadalskolan i Krylbo.

– Jag hade tänkt ta fyra veckors semester men så såg jag att rekryteringsbehovet var så stort, så jag bestämde mig för att jobba en dag i veckan under fem veckor i stället. Men det blev nog två dagar i veckan jag arbetade med rekryteringen, säger han.

Tiden han lade ner kommer han kunna ta ut senare, men den gick ut över arbetet med uppföljning av föregående års verksamhet.

Björn Lidén berskiver årets situation som extrem. Åvestadalskolan har ökat sitt elevantal med 40 procent på två år i och med många nyanlända elever. Inför nästa läsår kommer han påbörja rekryteringsprocessen tidigare.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Hon kallar landets skolledares situation för ohållbar.

– Det är förskräckligt att inte kunna ta ut sin ledighet och det är huvudmännens ansvar att inte lämna rektorerna i en position där de måste arbeta på semestern. Det här hjälper inte till att få dem att stanna i yrket, säger hon.

Det som skulle vara en hjälp är enligt henne om alla kommuner hade en central funktion för vikarieanskaffning. Det finns i en del större kommuner. Även rekryteringsstöd kan finnas centralt i kommunen.

– Det är inget nytt att det är svårt att få tag på lärare, men situationen nu är katastrofal. Då måste man titta på kringfunktionerna och stödja rektorerna, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

ur Lärarförbundets Magasin