Ingår i temat
De svåra valfrågorna
Läs senare

Ska levandegöra demokratiuppdraget

De svåra valfrågornaSkolvalet handlar inte enbart om att lägga en röstsedel i en låda. Samtal om demokrati och politik är minst lika viktigt.

av Björn Andersson
16 mar 2018
16 mar 2018

Tanken med skolval är att uppmuntra till politiska samtal och debatt. Samtidigt får eleverna en konkret upplevelse av hur det är att rösta. Det ska finnas valskärmar, valurna, röstmottagare och rösträknare.
– Skolval ska leda till samtal och kunskap om demokratins principer. Det ger en möjlighet att levandegöra demokratiundervisningen, säger Benjamin Billet, projektledare för Skolval 2018 vid Myndigheten för ungdoms– och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Vilken roll har skolledningen i skolvalet?
– Rektorn har en viktig roll när det gäller demokratiundervisningen och vilka partier som ska bjudas in till skolan. När det gäller själva skolvalet är grundvillkoret att det är eleverna eller elever och lärare tillsammans som anmäler sitt deltagande.

Vad betyder resultatet i skolvalet?
– Resultaten är intressanta, men ännu viktigare är det arbete som görs på skolorna. Att eleverna får undervisning om demokrati och får prata och diskutera tillsammans med sin lärare, säger Benjamin Billet.

Myndighetens utvärdering Öva och ta ställning visar att många skolor som deltog i valet 2014 hade aktiviteter som förberedde eleverna. Bland annat besökte de valstugor och ordnade temadagar om demokrati. Bland lärarna uppger tre fjärdedelar i gymnasiet att de hade besök av politiska partier, medan andelen i grundskolan var mind­re än en femtedel.

En prioriterad insats i år är att få upp intresset i områden där det tidigare varit lågt valdeltagande bland vuxna och elever i skolval. Även särskolor och gymnasieskolor med yrkesprogram har tidigare visat ett lågt deltagande.

I rapporten framgår att det är ont om forskning kring skolvalets effekter på framtida politiskt intresse. Men erfarenheter från USA visar att skolval har ökat intresset för politiska diskussioner bland ungdomarna och i deras familjer.

Anmälan öppen till augusti

  • Skolvalet riktar sig till elever i gymnasiet och årskurs 7 till 9 i hög­stadiet.
  • I valet 2014 anmälde 1 629 skolor att de skulle delta. Det är en ökning med nära 18 procent jämfört med valet fyra år tidigare.
  • Totalt kunde 466 000 elever rösta 2014. Valdeltagandet var 77,5 procent, vilket är en dryg procent mer än vid 2010 års skolval.
  • Skolval 2018 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet och Ung Media på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  • Eleverna röstar under perioden 27 augusti till 7 september. Senaste datumet att anmäla sin skola är den 3 augusti. Mer information finns på skolval2018.se

Alla artiklar i temat De svåra valfrågorna (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com