Läs senare

Skolan granskas hårdast i den offentliga sektorn

AktuelltJämfört med annan ­offentlig verksamhet sticker skolan ut som den allra mest granskade, visar ny forskning.

av Per Hagström
18 maj 2018
18 maj 2018
Anders Ivarsson Westerberg.

Tillsyn, utvärdering och revision har ökat inom hela den offentliga sektorn sedan 1980-talet.
– Men skolan granskas mest och på flest sätt, konstaterar Anders Ivarsson Westerberg, företagsekonom och docent vid Södertörns högskola.

Han ingår i en forskargrupp som har kartlagt mängden granskning inom bland annat skola, äldreomsorg, polis, migration och trafikpolitik. Att just skolan är särskilt ­utsatt tror han har flera förklaringar.
– Vi har ett av världens mest decentraliserade skolsystem och då behöver man öka granskningen för att ta reda på vad som händer i systemet. Skolan styrs också på flera nivåer där varje nivå vill göra sin egen granskning.

Det stora politiska intresset för skolan spär på granskningen genom hundratals statliga utredningar. Till det kommer vad Anders Ivarsson Westerberg kallar en ökad ­juridifiering av skolan med ett svällande regelverk som måste följas upp genom tillsyn.

Karak­täristiskt för skolan är också den internationella granskning som sker genom undersökningar som Pisa, Pirls och Timss.

Anders Ivarsson Westerberg anser att det samlade granskningstrycket är negativt för skolan.
– Jag undervisar på rektorsprogrammet och min bild är att rektorer känner sig överbelastade av alla granskare. De har förståelse för att det måste finnas en granskning men ifrågasätter mängden och att den inte är bättre samordnad.

Många rektorer vittnar också om en ökad föräldragranskning.
– På 80-talet kanaliserades den genom organisationen Hem och skola. Nu är den mycket mer individualiserad, vilket upplevs som en ökning.

Forskningsprojektet heter Organizing for auditing och är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Stockholms universitet och Göteborgs universitet.

ur Lärarförbundets Magasin