Läs senare

Skolinspektionen ändrar rutiner efter JO-kritik

Tre dagar är för kort tid när man ska lämna ett yttrande till Skolinspektionen. Efter kritik från Justitie­ombudsmannen (JO) ändrar nu Skolinspek­tionen sina rutiner.

21 okt 2015

Det var 2013 som Barn- och elevombudet (BEO) begärde att Botkyrka kommun skulle lämna ett yttrande i ett kränkningsfall inom tre dagar. Det rörde sig om ett särskilt allvarligt ärende, som skulle få förtur i myndighetens hantering. Utredaren på utbildningsförvaltningen tyckte att svarstiden var i kortaste laget och lämnade in ett klagomål till JO. Nu riktar JO kritik mot Skolinspektionen och menar att fem dagar skulle varit en rimlig tidsgräns.
– Vi har analyserat beslutet och ändrar nu våra rutiner, säger Marie Axelsson, rättschef på Skolinspektionen. Vi tar till oss den här kritiken.

I november kommer en ny, reviderad version av myndighetens handbok där alla rutiner finns dokumenterade. Där kommer det framgå att fall som kräver särskild hantering ska ha en svarstid på minst fem dagar.

Sedan 2013 har Skolinspektionen kortat den vanliga svarstiden – som alltså gäller i ärenden som inte kräver särskild hantering – från tre till två veckor.

– Ett ärende som kommer in till oss har en handläggningstid på 6–12 månader. Det är lång tid för ett barn som far illa. Därför strävar vi efter att korta ner handläggningstiden även internt. Har man arbetat på rätt sätt med ett ärende på skolan så har man vanligtvis de uppgifter vi efterfrågar. Om man inte tycker att man hinner ta fram dem i rätt tid så ska man begära om anstånd, säger Marie Axelsson.

ur Lärarförbundets Magasin