Läs senare

Skolinspektionen granskar elevhälsan

Anna Rydin är projektledare för Skolinspektionens tillsyn av elevhälsan som började i mitten av september.

08 okt 2011

Varför genomför Skolinspektionen en flygande tillsyn av elevhälsan?
– Därför att den nya skollagen som började tillämpas 1 juli 2011 innehåller förändrade bestämmelser vad gäller elevhälsan. Den gamla skolhälsovården och det som kallades elevvård har ersatts av elevhälsa. Vad vi gör i den här tillsynen är att skaffa oss en ögonblicksbild av i vilken utsträckning huvudmännen har förberett sig på de förändrade bestämmelserna.

Riktar ni in er på någon särskild del av landet?
– Nej. Vi har gjort ett slumpmässigt urval av 1 000 skolor och vi ringer till rektorerna. I urvalet är alla kommuner i Sverige representerade, både kommunala skolor och fristående.

Vad händer om någon huvudman inte lever upp till era krav?
– Det handlar om tillgång till elevhälsofunktionerna och finns inte det kommer vi att följa upp det inom ramen för den regelbundna tillsynen. Vi lämnar över till den enhet som ansvarar för att följa upp den kommunen.

Vad innebär ”tillgång till psykolog”?
– Ja, tillgångsbestämmelsen i skollagen är inte diskuterad. Så vi vet inte. Tillgång blir en tolkningsfråga som vi får diskutera utifrån svaren vi får. Vi ställer många frågor till rektorerna om de anser att det räcker till, men vi kan inte ställa krav på att det till exempel ska finnas en skolsköterska på skolan ett visst antal dagar i veckan för det står inte i lagen.

Men är det rektorernas tolkning av situationen som ni tar hänsyn till?
– Nja, det är huvudmannen som är ansvarig för att det finns tillgång till de olika funktionerna. Och det är klart att behovet kan se olika ut eftersom förutsättningarna skiljer sig mellan skolor. Så man kan inte säga att ”tillgång är att”… Det finns inga sådana riktlinjer.

Hur många elever per helårsarbetande psykolog bör en kommun ha? I Psykologförbundets undersökning varierade detta från cirka 250 till 47 500 – vad är rimligt?
– Den diskussionen kommer vi eventuellt kunna föra efteråt. Vi kommer med en längre rapport i november, men vad den innehåller beror på vad svaren ger.

Hur kan Skolinspektionen avgöra om en skola har en elevhälsa som är hälsofrämjande och förebyggande?
– Vi frågar om man genomför hälsosamtal och om skolan har tänkt i de banorna att elevhälsan ska främja barns utveckling mot målen. Att det inte bara är undersökningar av medicinsk karaktär.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com