Läs senare

Skollagen har givit elevhälsan en skjuts

av Örjan Björklund
24 aug 2018
24 aug 2018
Örjan Björklund, chefredaktör

Larmen om att den psykiska ohälsan ökar stort bland svenska barn och ungdomar har duggat tätt på senare år. Varför den gör det är det ingen som riktigt säkert vet, även om teorierna är många. Och även om det nu höjs en del röster från forskare som menar att bilden av den galopperande ohälsan är något överdriven, så är alla överens om att läget är allvarligt. Det står ändå klart att den psykiska ohälsan bland barn och unga är en av skolans och elevhälsans stora utmaningar – tillsammans med behoven hos nyanlända elever och hos dem som behöver extra anpassning och stöd.

Andelen barn och unga i Sverige som får en neuropsykiatrisk diagnos har, enligt Socialstyrelsen, ökat med över 300 procent de senaste tio åren. I dag har mellan fem och sju procent av eleverna en sådan diagnos.

Ansvaret för elevernas hälsa och för att alla barn och unga får sina behov tillgodosedda i skolan ligger på landets rektorer och skolledare. Det är ännu ett tungt ansvarsområde på en yrkesgrupp som redan har många andra.

När kraven är höga är vila och återhämtning A och O.

Men det har nu gått åtta år sedan dagens skollag trädde i kraft. Det var i den som det infördes en samlad elevhälsa – där skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och en person med specialpedagogisk kompetens ska finnas med.

Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Att det fortfarande inte fungerar riktigt så på alla håll visar Skolinspektionens granskningar. Men även om det gått lite trögt här och där, tycker sig forskare nu se att elevhälsan har fått en skjuts framåt och att skollagen fått effekt. Många rektorer och skolledare har helt enkelt tagit tag i elevhälsan på ett nytt och bättre sätt. Mer om dessa forskares slutsatser och om skolledarkolleger som tagit greppet om elevhälsan får du veta i detta nummer. Det innehåller nämligen ett 20-sidigt tema om ämnet och i det kan du läsa om allt från förskolan som jobbar medvetet med barnens hälsa till rektorn som jobbar hårt med elevhälsa på komvux.

Precis som vanligt ger vi dig alltså, i såväl detta nummer som de kommande, viktiga nyheter, matnyttiga tips, kunskaper och inspiration som förhoppningsvis bidrar till att du kan utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

Men innan vi drar i gång vill jag passa på att säga att jag hoppas du har haft en riktigt skön semester med tid att bada, träna, umgås eller hämta nya krafter på några andra sätt som funkar bra för dig. Jag hoppas att du är utvilad och taggad på att ta tag i det kommande läsårets, säkerligen många, utmaningar. För när kraven från lagar, regler, elever, föräldrar, huvudmän och det omgivande samhället är höga och krävande är ju perioder av vila, avkoppling och återhämtning A och O. Och om inte du tar hand om dig själv och värnar din egen hälsa blir det svårt att kunna göra något riktigt bra och beständigt för elevernas.

ur Lärarförbundets Magasin