Ingår i temat
Tema: Lön för mödan
Läs senare

Skolledare i Stockholm tjänar mest

Lön för mödanDen som vill ha ett rektorslönelyft ska ta jobb på en kommunal grundskola i Stockholm. Där ligger rektorslönerna nästan 20 000 kronor högre än i övriga riket.

Chef & Ledarskap har begärt in löneuppgifter för grundskolans rektorer (ej biträdande rektorer) i de tre storstäderna. Det är avgörande skillnader.
I Göteborg är snittlönen i år 46 214 kronor, i Malmö 50 316 kronor och i Stockholm 62 921 kronor.

– Det stämmer att rektorslönerna på grundskolorna i Stockholm är hyggliga. Det har blivit allt svårare att rekrytera rektorer hit och marknadskrafterna spelar allt större roll. Men vi är inte nöjda, säger Olle Pettersson, ordförande för Lärarförbundet Skolledare i Stockholm.

Vad borde en rektor i Stockholm tjäna?

– 70 000 kronor och däröver. Våra grundskolerektorer är mer eller mindre som koncernchefer; de har ett omfattande ansvar, det är vanligt med skolor på runt tusen elever och de har flera biträdande rektorer under sig.

En förklaring till att lönerna i både Stockholm och Malmö ligger högre än i Göteborg kan vara just organisationen; att rektorer i Stockholm och Malmö ofta är rektor för en hel skola, medan Göteborg vanligen har en rektor för varje stadium.

– Men Göteborg har också låtit bli att satsa. Det kommer att bli extrema problem att rekrytera rektorer om inte staden gör en särskild lönesatsning på dem, säger Torgny Tjärnskog, ordförande för Lärarförbundet Skolledare i Göteborg.

Förhandlingschef Catarina Blomberg i Göteborgs stad inser rekryteringsproblematiken:

– Utifrån att vi har en stor omsättning bland rektorerna behöver vi ta en diskussion om vi ligger på rätt lönenivå.

Chef & Ledarskaps granskning visar att varken i Stockholm eller Göteborg sammanfaller höga löner med rektorsjobb på skolor med svåra socioekonomiska förutsättningar. I Malmö finns dock ett visst sådant samband.

– Vi har sedan ett år en medveten strategi att använda lönen som ett instrument för att styra rektorskompetens till skolor med tuffa utmaningar, säger HR-chef Kim Nybble på grundskoleförvaltningen i Malmö.

Stockholm har också börjat med en sådan lönesättning.

– Lite tillspetsat kan man säga att förut fick rektorerna på palatsskolorna i innerstaden högst lön och rektorerna i tuffare områden lägre lön. Nu vill vi göra tvärtom, säger personalchef Astrid Gadman på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Även om lönenivån i kronor räknat är högst i Stockholm av de tre storstäderna, så är den relativa lönen högre i Malmö. Det vill säga jämfört med det allmänna löneläget i respektive stad tjänar grundskolerektorerna mer i Malmö än i både Stockholm och Göteborg.

Rektorslöner på grundskolor

Stockholm: snittlön 62 921

Tio i topp: 
Rektor i södra Stockholm 71 134
Rektor i nordvästra Stockholm 70 100
Rektor i sydvästra Stockholm 69 704
Rektor i centrala Stockholm 69 000
Rektor i nordvästra Stockholm 68 600
Rektor i sydvästra Stockholm 68 558
Rektor i södra Stockholm 68 200
Rektor i norra Stockholm 68 150
Rektor i norra Stockholm 68 050
Rektor i västra Stockholm 67 900
 

Göteborg, snittlön 46 214

Tio i topp:
Rektor i nordöstra Göteborg 53 450
Rektor i nordöstra Göteborg 52 750
Rektor i nordöstra Göteborg 52 500
Rektor i nordöstra Göteborg 52 450
Rektor i nordöstra Göteborg 52 450
Rektor i västra Göteborg 51 300
Rektor i östra Göteborg 51 150
Rektor i västra Göteborg 51 000
Rektor i västra Göteborg 51 000
Rektor i västra Göteborg 50 700
 

Malmö, snittlön 50 316

Tio i topp:
Rektor i östra Malmö 57 500
Rektor i centrala Malmö 55 000
Rektor i södra Malmö 55 000
Rektor i östra Malmö 54 000
Rektor i centrala Malmö 53 000
Rektor i västra Malmö 53 000
Rektor i nordöstra Malmö 52 900
Rektor i östra Malmö 52 700
Rektor i östra Malmö 52 500
Rektor i västra Malmö 52 400

Lönesiffrorna gäller 2016 och kommer från en enkät som Chef & Ledarskap gjort till kommunerna.

Alla artiklar i temat Tema: Lön för mödan (8)

ur Lärarförbundets Magasin