Läs senare

Skolledare kan få del av statliga lönesatsningen

Även skolledare kan få vara med och dela på de 3 statliga miljarder som regeringen vill satsa på lärares löner nästa år.

07 Dec 2015

Även skolledare kan få vara med och dela på de tre statliga miljarder som regeringen vill satsa på lärares löner från och med nästa år. Förutsättningen är att skolledaren är legitimerade lärare och uppfyller något av de uppsatta kriterierna, till exempel ”bidrar till utvecklingen av undervisningens kvalitet på olika sätt”.

Det framgår av en promemoria som regeringen nyligen skickat ut på remiss.

– Det är positivt att det öppnas möjligheter för skolledare att vara med i satsningen, men det är rätt otydligt formulerat, kommenterar Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Under samtalen i våras valde Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, att lämna samtalen med regeringen då han inte kunde få ett löfte att skolledarna skulle inkluderas i satsningen. Nu ser han regeringens promemoria som en delseger. 

– Det är mycket glädjande att Helene Hellmark Knutsson har tagit till sig våra synpunkter att det är viktigt för utvecklingen av skolan och dess resultat att också skolledarna inkluderas i satsningen, säger han i ett uttalande.

Sveriges Skolledarförbund hävdar att det är det enda förbund som drivit frågan om att skolledarna ska inkluderas i satsningen. Det stämmer inte, enligt Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

– Vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, som deltar i samtalen, har tryckt på starkt för att samtliga medlemsgrupper ska finnas med. Lärarförbundet har som enda representant för skolledare funnits med i samtalen hela tiden. Det är mycket positivt att man lyssnat på Lärarförbundet i den här frågan, säger hon.

Enligt statssekreterare Anders Lönn handlar det inte om att regeringen har ändrat sig.

– Redan i våras sades det att skolledare skulle kunna omfattas om de uppfyllde kriterierna och arbetade med undervisning. Nu har den färdiga konkretiseringen landat i att skolledare omfattas om de uppfyller ett eller flera av de alternativa kriterierna, har legitimation och arbetsuppgifter som till största del består av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur, säger han.

Lönesatsningen på lärare 

För att komma i fråga för lönesatsningen ska läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen ha uppfyllt minst ett av följande kriterier:
  • Har visat förmåga att utveckla undervisningen både på egen hand och tillsammans med kolleger så att elevernas studieresultat förbättrats eller förskolans måluppfyllelse ökat
  • Med stöd av utbildning utöver lärarexamen ha förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt
  • Har tagit särskilt ansvar för lärarstudenter
  • Har tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer
  • Skolledare kan få del av statliga lönesatsningen

ur Lärarförbundets Magasin