Läs senare

Skolledare riskerar uteslutas från lyft

Mycket talar för att skol­ledarna inte kommer att få ta del av lärarlönelyftet, enligt Lärarförbundet Skolledare.

24 maj 2016

Regeringen förklarade i höstas att även skolledare kan omfattas av lärarlönelyftet. För att komma i fråga måste de vara legitimerade lärare eller förskollärare och ha arbetsuppgifter som ”till största del består av undervisning eller hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur”.
Formuleringarna fick kritik eftersom det var oklart vilka arbetsuppgifter och hur stor del av tjänsten som avses.

Nu föreslår Skolverket att minst 75 procent ska vikas för dessa arbetsuppgifter. Skolverket preciserar också att ”uppgifter som hör till undervisningen” innebär att läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen:

• planerar och följer upp undervisningen

• bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapskrav

• återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare

Men Skolverket väljer att inte definiera ”andra uppgifter av pedagogisk natur”.

– Vad menas med andra uppgifter av pedagogisk natur, egentligen? Skolledare ägnar sig ju åt uppgifter av pedagogisk natur hela tiden, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

Hon är irriterad över att regeringen under hela processen varit så otydlig med på vilket sätt skolledarna ska omfattas av lärarlönelyftet. Och nu verkar hon ha gett upp hoppet.

– När jag hör runt i landet vad huvudmännen säger så kommer de inte satsa på skolledarna inom ramen för lärarlönelyftet.

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin