Läs senare

Skolledare ska ta större ansvar för hemmasittare

AktuelltRektorer ska bli skyldiga att snabbt utreda frånvaro, föreslår regeringen. Förslaget går steget längre än det som en statlig utredare tidigare presenterat.

16 mar 2018
Magnus Thor, rektor i Linköping, vill ha mer resurser om lagen ändras. Foto: Göran Billeson

Regeringen föreslår en ny paragraf i skollagen som innebär att rektorer ska se till att upprepad eller längre frånvaro utreds ”skyndsamt”. Kravet gäller även om vårdnadshavare har anmält frånvaron, men undantag kan göras om en utredning uppenbart är onödig. Vad som ska räknas som upprepad eller längre frånvaro bestämmer rektorn.

Förslaget grundas i betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, som kom i december 2016. Utredaren Malin Gren Landell föreslog att skyldigheten att utreda ska gälla först när frånvaron är så stor att eleven riskerar att inte nå målen.

Flera remissinstanser tyckte att det är viktigt att uppmärksamma all frånvaro, så att insatser sätts in i tid. Regeringen har valt just den linjen: oavsett hur eleven klarar sig, ska frånvaron utredas.

Jag kan vara lite kritisk till att man lägger allting på rektor.

Magnus Thor är rektor på Ekholmsskolan, ett högsta­dium i Linköping. Han tror inte att förändringen skulle påverka skolan i praktiken.
– Vi jobbar redan så. Vi har en väldigt bra koll på eleverna. Vi vet varför de är frånvarande och har bra kontakt med vårdnadshavare, säger han.

En viktig pusselbit på Ekholmsskolan är tydliga rutiner vid överlämning från sexan. När eleverna börjar sjuan ska skolan redan ha goda kunskaper om dem. Elevhälsoteam och skolledning ska veta vilka elever som har haft stor frånvaro eller en problematisk skolsituation, för att försöka förebygga nya problem och snabbt skapa bra relationer med elever i riskzonen.

Magnus Thor är tveksam till att rektors ansvar för att utreda frånvaro skrivs in i lagen.
– Jag kan vara lite kritisk till att man lägger allting på rektor. Vad får rektorn för resurser för att göra det här jobbet? Jag måste ha en organisation runt mig och vi kan inte lägga det här på lärarna.

I Linköpings kommun finns bland annat ett särskilt närvaroteam som resurs. Magnus Thor säger att han också har bra stöd av bland andra kurator och skolsköterska.
– Men vi skulle behöva ytterligare någon vuxen som har kompetens att hjälpa vårdnadshavare att hantera sitt barns skolgång. Det är där resurser måste sättas in och man måste ha skollagen som bakgrund för sådant arbete.

Förslaget ingår i lagrådsremissen Samling för skolan, som innehåller flera förslag, baserade på tre olika utredningar.

Om lagförslaget går igenom blir rektor också skyldig att snarast anmäla till huvudmannen när en utredning om frånvaro görs. Det ska kunna räcka med att skicka ett mejl. Det finns inga detaljstyrningar av hur utredningarna ska göras; det ska avgöras i det enskilda fallet.

Efter lagrådsremissen väntar sannolikt en proposition. Om förslagen går igenom ska lagändringarna gälla från den 1 juli 2018.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com