Läs senare

Snabba reaktioner motar mobbning

TEMAGlömmingeskolans trygghetsteam griper in innan små problem har blivit stora. I samarbete med Friends kartlägger skolan vad som oroar elever – allt från toalettmiljö till lagindelning på rasten.

12 Dec 2016
Elevantalet på Glömmingeskolan på Öland har ökat markant de senaste åren. Utmaningen för rektor Helena Djukanovic är att se till att personalen känner att alla elever är allas ansvar.
Elevantalet på Glömmingeskolan på Öland har ökat markant de senaste åren. Utmaningen för rektor Helena Djukanovic är att se till att personalen känner att alla elever är allas ansvar.

Bollen är ute – det är alla överens om. Kvickt byter eleverna plats i de vitmålade rutorna och spelet är i gång igen. På Glömmingeskolan, belägen på en höjd strax norr om Ölandsbron och med storslagen utsikt över Kalmarsund, är spelet King en av de mest populära rastaktiviteterna.
Den harmoniska stämningen mellan de entusiastiska Kingspelarna gör det lite svårt att tro att bollspelet gav upphov till många konflikter i början av höstterminen.

Genom att kliva in och mota Olle i grind innan problemen hinner eskalera skapar vi trygghet.

– Det handlade om hur regler skulle tolkas och vem som fick vara med. Det var mycket bråk och många blev ledsna och arga på varandra, berättar Filippa Hansson-M, som går i sexan.
Tack vare Glömmingeskolans modell med kamratstödjare och trygghetsteam, som elever kan vända sig till, fångades problemen upp på ett tidigt stadium. Eleverna fick komma med förslag och på skolans kompisdag presenterade personalen de regler som skulle gälla hädanefter. Sedan dess har spelet funkat utan några intermezzon.
– Vi reagerar och agerar snabbt på små saker. Genom att kliva in och mota Olle i grind innan problemen hinner eskalera skapar vi trygghet, säger skolans rektor Helena Djukanovic.

Rektorns tips

  • emoji-smiley-106Skapa strukturer för att fånga upp saker i tidigt skede.
    Agera snabbt.
  • Återkoppla till elever och vårdnadshavare på åtgärder som vidtagits så att de känner sig sedda.
  • Involvera alla i verksamheten, inte bara pedagogerna, utan även vaktmästare, städare och matpersonal.
  • Arbeta för ett förhållningssätt där all personal känner att alla elever är allas ansvar.
  • Kommunicera kring det sociala klimatet. All personal ska veta om det är något man bör vara lite extra vaksam på – det ökar tryggheten.
  • Skapa tillit så att eleverna berättar för vuxna. Om eleven inte vill anförtro sig åt klassläraren måste det finnas andra vuxna som kan lyssna.
  • Var en förebild i alla uttalanden, både utåt till föräldrar och inåt till personalen. Hur man uttrycker sig påverkar kulturen på skolan.

På Öland pågår just nu ett tre år långt projekt mot mobbning i samarbete med Friends. En storbank har gått in med pengar så att samtliga skolor på ön har möjlighet att delta. En del består i att antimobbningsorganisationen kartlägger verksamheten. Därefter följer diskussioner och utbildning för personalen.
– Kartläggningen ger en bild av hur eleverna har det och vad de upplever som otryggt. Vi får svart på vitt hur det ser ut i varje klass och hjälp med åtgärder kring det som uppdagas. Det är nyttigt med nya ögon på verksamheten, säger Helena Djukanovic.
I fjolårets kartläggning kom det fram att många elever upplevde skolans toaletter i källaren som mörka och otrygga. Det ledde till att fritids fick flytta till en lokal intill vilket gör att det nu rör det sig mer folk i närheten. Eleverna fick dessutom vara med och dekorera inne på toaletterna. Åtgärderna hjälpte, i årets kartläggning var det ingen som upplevde källaren som en otrygg plats. I stället kom signaler om konflikter när fotbollslagen skulle delas upp på rasterna.
– Precis som i fallet med Kingreglerna gick vi i personalen in direkt och delade upp lagen. Vi var tydliga med att det är denna uppdelning som gäller de kommande månaderna och det accepterar alla. Tryggheten ökar när alla vet vad som gäller, säger Helena Djukanovic.

King är en populär och – numera – friktionsfri rastaktivitet. Idrottsläraren Linus af Wåhlberg är ofta med och spelar.
Glömmingeskolans kamratstödjare fungerar som en länk mellan elever och personal. Diskussionernas fokus ligger på det sociala klimatet.

När det gäller mobbning och andra typer av oacceptabla beteenden tas de i de flesta fall hand om av F–6-skolans särskilda trygghetsteam, som består av fyra personer. De har i specialuppdrag att stötta lärare med den typen av frågor, men kan också gå direkt in i akuta situationer.
– Vi kan gripa in när en lärare känner att man har sagt till en elev hundra gånger, till slut fungerar inte tjatet. Oftast behövs bara en annan röst, allvaret i frågan skruvas upp när man får komma och prata med oss, säger idrottsläraren Linus af Wåhlberg som ingår i trygghetsteamet.
Under förra läsåret kopplades teamet till exempel in när en grupp tjejer trakasserade varandra både under skoltid och på nätet.
– Föräldrar och lärare hade försökt få stopp på det utan att lyckas, tjejerna förstod inte allvaret förrän de fick komma en och en och prata med oss. Vår tanke är att frågor av den här karaktären inte ska behöva gå direkt från klasslärare till rektor utan kan lösas av oss på vägen, säger han.
I varje klass på Glömmingeskolan finns två kamratstödjare, elever som fungerar som en länk mellan klasskamraterna och vuxenvärlden. En gång i månaden har de möte med trygghetsteamet då de tar upp eventuella problem i klassen, om någon inte mår bra eller är utsatt på annat sätt.
– De handlar inte om att vara ”kompispolis” utan är ett sätt att kunna diskutera det sociala klimatet på skolan och hjälpa till att sprida goda exempel på hur man är mot varandra, säger Helena Djukanovic.
Elliot Grunne i årskurs fyra är en av kamratstödjarna:
– I min klass hade några en klubb, som vissa inte fick vara med i. Det löste sig efter att vi tog upp det med trygghetsteamet. Det känns bra att man kan hjälpa om det finns problem, nu kommer klasskamraterna till mig och berättar om något har hänt, säger han.

161028-glomminge-skola-07Från sitt kontor i en gul tegelbyggnad har Helena Djukanovic uppsikt över skolgården där eleverna hoppar hage och spelar King. Inte sällan knackar eleverna på fönsterrutan om det hänt något eller för att ställa en fråga – en direktkontakt hon värdesätter som relativt nybliven rektor.
De senaste åren har Glömmingeskolans elevantal ökat markant, det har varit en utmaning för Helena Djukanovic att bibehålla den familjära stämningen och känslan av att alla känner alla.
– Vi har lyckats få till ett förhållningssätt bland personalen att alla elever är allas ansvar, det är inte min klass och din klass. Det är inte okej att gå förbi när det hänt något och tänka att det där är inte mina elever, säger hon.

En god arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning är betydelsefullt även för att skapa trygghet.

Helena Djukanovic betonar gång på gång vikten av kommunikation och struktur för att lyckas. På en skola som numera har 220 elever går det inte längre att beta av alla frågor vid kaffebryggaren i lärarrummet. Varje onsdag håller hon därför ett morgonmöte med personalen om det sociala klimatet i de olika klasserna. Det bidrar till att alla vuxna – även städare och vaktmästare, känner till vad som är på tapeten och om det är något man bör vara lite extra vaksam på.
– En god arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning är betydelsefullt även för att skapa trygghet. Att lärarna har tid att stanna till på skolgården och se vad som händer och inte behöver springa för att hinna med sitt jobb.

Nyckeln för att komma till rätta med mobbning är att skolan tydligt visar att man bryr sig – och att man faktiskt gör något, enligt Helena Djukanovic.
– Att ge sig på någon annan fysiskt eller med ord signalerar något. Det gäller att snappa upp de signalerna snabbt, agera och återkoppla. Då känner eleven och föräldrarna att de blir sedda och att deras upplevelse värdesätts. Givetvis ska vi först stötta den som blivit utsatt, men också den som utfört handlingarna för att ge eleven förutsättningar att göra rätt, säger hon.
Görs inte detta har skolan misslyckats:
– Det är vårt jobb att se till att barnen har det bra i skolan. Saknas en trygg miljö runt omkring eleverna fallerar hela grunden när de ska lära sig saker.

ur Lärarförbundets Magasin