Läs senare

Snart kan förskolechefer få kalla sig rektorer

AktuelltRegeringens utredare vill att förskolechefer ska få titeln rektor. Men deras utbildning föreslås bli mycket kortare, vilket får kritik.

av Enikö Koch
22 aug 2017
22 aug 2017
Sara Thorén sitter i styrelsen för Lärarförbundet Skolledare, och har varit både förskolechef och rektor.

Från 2019 ska förskolechefer få titeln rektor. Det föreslår utredningen Ubildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola som presenterades i juni. Det här är ytterligare ett steg mot att göra förskolan till en integrerad del av utbildningssystemet i kommunerna, enligt utredningen.

Förslaget välkomnas av Lärarförbundet Skolledare.
– Jättebra och självklart att det ska vara så, tycker jag och många förskolechefer som jag pratat med, säger Sara Thorén, som sitter i Lärarförbundet Skolledares styrelse, och har arbetat både som förskolechef och grundskolerektor.

Utredningen föreslår en kortare utbildning för rektorer i förskolan – 7,5 poäng jämfört med 30 poäng för rektorer som jobbar i skolan, något som Lärarförbundet kritiserade i en debattartikel i Lärarnas tidning i juli (läs hela artikeln här).
– Själva titeln är en statusfråga och då blir det konstigt att det ska krävas en kortare utbildning för rektorer inom förskolan. Då blir det ju skillnad ändå och det sänder fel signal.

Den kortare utbildningen motiveras i utredningen med att ansvaret skiljer sig vad gäller regleringar i skollagen. Ett annat argument är att många små förskolor får svårt att skicka iväg chefen på en lång utbildning utan att det drabbar verksamheten. Men dessa argument håller inte, enligt Sara Thorén.
– Det är bara en tredjedel av det långa rektorsprogrammet som handlar om juridik, resten handlar om ledarskap. Och det pedagogiska ledarskapet har även förskolechefer.

Hon tycker själv att rollerna skiljer sig åt till viss del, men det borde inte motivera skillnader i utbildningens längd.
– Som rektor för en grundskola tar jag visserligen fler myndighetsbeslut, som till exempel avstängning och förflyttning av elever. Men på en förskola har verksamhetschefen till exempel ansvar för arbetsmiljön för små barn. Det är olika uppgifter men samma uppdrag och tyngd.

Även små förskolor borde kunna frigöra tid för kompetensutveckling, enligt Sara Thorén.
– Det ligger på huvudmannen, det handlar ju om en kvalitetssäkring av verksamheten.

Förslaget ska nu ut på remiss. Senast den 27 oktober ska svaren ha lämnats in till utbildningsdepartementet.

Forskare: Titelbytet är en positiv förändring

Maria Styf, lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet i Sundsvall, har forskat om förskolans ledarskap och sett att titlarna har varierat runt om i landet och över tid. Före 2010 var förekomsten av ”förskolerektor” vanlig. Men efter en ändring i skollagen skulle titeln vara förskolechef.

Många kommuner opponerade sig mot den nya chefstiteln.
– Kommuner ville själva bestämma hur chefen för förskolan skulle benämnas, säger Maria Styf.

Hon tycker att utredningens förslag är positivt, då det likställer förskolechefens arbete med övriga skolledares.
– Det ger förutsättningar för att driva mer skolformsöverskridande frågor.

Hon förepråkar också att förskolans rektorer ska få en lika lång utbildning som grundskolans, eftersom kraven på kvalitetsarbete och måluppfyllelse finns även i förskolan.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com