Ingår i temat
Karriär
Läs senare

Söktrycket ökar på rektorsutbildning

KarriärSöktrycket till höstens nationella rektorsutbildning är det högsta någonsin. Även rekryterings­utbildningen i Umeå får allt fler sökande. Ökad effekt på det jobb man gör i klassrummet är lärarnas främsta orsak att vilja bli rektor.

21 maj 2019
Helene Ärlestig anser att nyfikenhet är en bra egenskap när man vill göra karriär.
Foto: Andreas Nilsson

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet, som driver rekryteringsutbildningen för skolhuvudmän i Norrbotten och Västerbotten.

Dit kan skolorna skicka lärare, som är intresserade av att bli rektorer, för en grundläggande och översiktlig utbildning i vad rektorsyrket innebär.

Vad är det som lockar lärare att blir rektorer?

– Det finns flera skäl, men det övervägande är att få bidra till en bättre skola. De vill få större spridning på det arbete de gör i klassrummet. De vill också jobba med att utveckla sina kollegor i viktiga frågor.

För en del blir rekryteringsutbildningen en ögonöppnare

Det är vanligt i många branscher att man börjar på golvet och jobbar sig upp men en annan förklaring är att skolan, trots sin verksamhet, är en arbetsplats som erbjuder relativt få karriärvägar för sina anställda, även om det blivit fler med utvecklingen av förstelärare och allt fler biträdande rektorer.

– Jag tror att det är viktigt att få fler karriärvägar, men det är också bra för skolan att duktiga lärare med fokus på eleverna blir rektorer, säger Helene Ärlestig.

Helene Ärlestigs checklista:

  • Skaffa ledarskapskunskap i att få människor att följa dig
  • Jobba tillsammans med goda ledarförebilder
  • Ta chansen att prova på ledarskap i olika situationer; arbetslagsledare, projektledare för utvecklingsprojekt
  • Skaffa dig ett nätverk som öppnar dörrar till ledarskap

– I rektorsyrket är det viktigt att inte bli uppslukad av administrationen utan ha fokus på vad som händer i klassrummet. Det viktiga är att bidra till andras lärande.

Det som kännetecknar en lärare som blir en bra rektor är att hen är nyfiken på skolan som organisation och ser en potential i att arbeta med lärare för att utveckla lärandet. Helene Ärlestig tycker att mer skolledarskap bör ingår i lärarutbildningen.

– För en del blir rekryteringsutbildningen en ögonöppnare när det gäller hur mycket runtomkring som finns för att klassrumssituationen ska fungera.

Söktrycket både till deras rekryteringsutbildning och det nationella rektorsprogrammet beror också på fler skolledarroller, stora pensionsavgångar samt att det är stor omsättning på rektorer inom skolan. Det visar sig i att många av dem som går det nationella rektorsprogrammet byter arbetsgivare under den treåriga utbildningstiden.

Enligt Helene Ärlestig vill kommunerna skicka allt fler lärare till rekryteringsutbildningen för att de har nytta av dem även som arbetslagsledare. De blir också lättare att sätta in på en rektorstjänst när behovet uppstår.

– De får en annan förståelse för organisation och ledarskap.

2010 sökte 1 164 skolledare till rektorsutbildningen, enligt siffror från Skolverket. I den gruppen ingår rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer. I år har de 1 669 sökande. Antalet platser är 800 till höstterminen, till våren är det färre som söker. Det finns plats för ca 1 300 årligen.

– Förra året var första gången vi tvingades ställa folk på kö, säger Anna Forssell, undervisningsråd på Skolverket med ansvar för rektorsprogrammet.

Hon tycker att rekryteringsutbildningarna är ett bra sätt för lärare att testa om man vill gå vidare som skolledare.

I dag är det helt upp till skolhuvudmännen om de vill använda sig av rekryteringsutbilningar. En del köper av en utbildningssamordnare, som Umeå universitet, andra huvudmän ordnar själva.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att satsa på rekryteringsutbildningar för lärare som är nyfikna på att bli skolledare, också för att behålla personal och erbjuda dem att utveckla sin potential, säger Helene Ärleskog.

Alla artiklar i temat Karriär (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com