Läs senare

Söktrycket ökar på rektorsutbildning

av Håkan Söderberg
17 maj 2019
17 maj 2019
Håkan Söderberg, chefredaktör för Chef & Ledarskap.

Karriär är temat i Chef&Ledarskap denna gång. I det så kallade januariavtalet som slöts mellan regeringspartierna socialdemokraterna och miljöpartiet i samarbete med Centern och Liberalerna finns ett förslag till professionsprogram som ska stimulera karriärsteg på skolans område. För lärare men också för skolledare.

Det har vi tittat men vi har framförallt grävt ner oss i ämnet karriär och det finns mycket intressant läsning att ta del av; Söktrycket till rektorsutbildningen vid Centrum för skolledarutveckling i Umeå är det högsta någonsin. Läs om varför i en intervju med Helene Ärlestig, professor i utbildningsledarskap.

Christina Gärdin har gjort en spännande karriär. Hon började som vårdare på Kristinelunds elevhem, via en biträdande rektorstjänst på Härnösand folkhögskola till att hon nu är verksamhetsutvecklare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den röda tråden har handlat om lärande för hörsel- och synnedsatta personer.

Det finns också en hel del annat utöver karriärtemat: Planeringsdagar är en ständigt närvarande aktivitet. Men är de egentligen effektiva? Hur ofta kommer man inte hem och är ganska nöjd och känner att man funnit en strategi som ska lösa de problem som presenterats. Några månader senare hittar man i strategidokumentet och inser att ingenting av det som sagts egentligen har hänt. Läs Ulrika Fjällborgs intervju med konsulten och forskaren Åsa Rönnbäck som bland annat menar att det ibland kan vara så illa att ju bättre strategisk planering man har desto sämre resultat.

Ulrika Sundström har träffat Huddingerektorn Stefan Vilkman som nyligen valdes till Årets Chef. Läs om hans tre grundpelare; medarbetarna ska känna att de är bra, att de har ett visst mått av självständighet och att de är schysta kompisar.

Så får vi titta in på Cecilia Sjöström, rektor för Teknik och Servicegymnasiet i Älvsjös skrivbord. Och just att ha öppen dörr och att alla ska få titta in anser Cecilia är det viktigaste med hennes arbetsrum.

Den 18 maj gjorde Förskoleupproret och Lärarmarschen/Upproret gemensam sak och manifesterade genom demonstrationer på olika platser i landet. Lärarkåren stod upp i tusental.

Skolans resurser är en fråga som självfallet också är viktig för skolledare.

En siffra som presenterades i Lärarnas tidning har väckt stor uppmärksamhet. Idag finns bara en behörig lärare i fritidshem på i snitt 55 barn. I Uppsala län är siffran 100, i enskilda kommuner finns exempel på en utbildad på 200 barn.

Det är en situation som stötts och blötts under många år ute i skolorna, och varit ett stort problem för många rektorer att försöka hantera.

Kanske kan en förändring ske nu när situationen också blir tydlig för allmänheten och framförallt för landets politiker.

Han en trevlig läsning och glöm inte att följa oss på våra digitala medier; chefochledarskap.se och lararnastidning.se.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com