Ingår i temat
Hemmasittare
Läs senare

Sonen fick skolchef tänka om

HemmasittareDet var först när hans egen son blev hemma­sittare som Christian Persman på allvar insåg hur fel han hanterat problematiken med barn som vägrar att gå i skolan.

av Sten Feldreich
15 mar 2019
15 mar 2019
”Utveckla skolorna så att elever kan undvika social stress”, säger Christian Persman.
Foto: Sveriges Radio/Jenny Tibblin

Christian Persman var skolchef för grundskolorna i Arvika kommun och hans son gick då i åttonde klass.
– När vi ser vuxna plågas av stress och utmattning försöker vi avlasta dem, i alla fall pressar vi dem inte ännu hårdare. Men barn som visar stressymptom inför skolan pushar vi gärna ännu mer för att ”de ska lära sig att härda ut”, säger Christian, och minns hur han resonerade när äldste sonen började visa olust för skolan för tio år sedan.

Christians fru Maria, förskollärare, var mer inlyssnande och såg att sonen behövde slippa skolan vissa dagar.
– Jag var hårdare, rädd att eftergifter skulle verka belönande. Så jag krävde att han skulle gå till skolan, trots att han mådde allt sämre. I efterhand förstår jag hur fel det var.

Under lektionerna var sonen en tystlåten, lugn kille som hade lätt för sig.  Obehaget uppstod på raster, friluftsdagar och liknande. Oorganiserade massaktiviteter framkallade ängslan och stress.
– Han blev utsliten av den sociala miljön. Skolan saknade platser där han kunde dra sig undan och återhämta sig.

I skolchefens yrkesroll ingick att skriva brev med hot om vite till föräldrar vars barn hade ogiltig frånvaro. Nu stod han själv på tur.
– Skulle jag skicka brev till mig själv? Som om familjen inte redan var medveten om problemet! Vi var ju alldeles förtvivlade.

När skolor utvärderar effekten av olika åtgärder mot hemmasittare, är infallsvinkeln ofta att titta på eleven, vilket kan vara vanskligt, tycker Christian.
– Om vi fokuserar för mycket på individen i ivern att få tillbaka eleven, riskerar vi inte bara att höja stressnivån för hela familjen. Vi missar den kanske viktigaste nyckeln: Att titta på hur skolan kan utvecklas och förändras. Frågan vi bör ställa oss är: Hur kan vi göra för att eleven ska vilja vara här?

Både undervisning och fysisk skolmiljö borde anpassas bättre till det samhälle vi har i dag, menar han. För närvarande är han utvecklingsledare för kommunens skolor och projektledare för en ny högstadieskola som planeras i Arvika.

Genom att erbjuda ytor i skolan där elever kan ta det lugnt, skapas stressreducerande miljöer för dem som vill vara ifred. Christian Persman efterlyser flexiblare lösningar vad gäller undervisningen.
– Även om inte allt fokus bör riktas på den enskilde eleven är det viktigt att inte individaspekten glöms bort. För det går inte att hitta en universallösning som passar alla.

Hur det gick för sonen? Han läser nu första året på gymnasiet i Karlstad på distans.
– Obehaget inför skolmiljön sitter kvar, men han har lärt sig att hantera det nu, säger Christian Persman.

Alla artiklar i temat Hemmasittare (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com