Ingår i temat
Friutrymme
Läs senare

”Spring inte på alla kommunala bollar”

FriutrymmeSäg ifrån när förvaltningen vill ta tid från ditt pedagogiska uppdrag. Det uppmanar Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

av Enikö Koch
26 jan 2018
26 jan 2018
En bra organisation är viktigast för att skolledaren ska kunna använda sitt friutrymme, menar Ann-Charlotte Gavelin Rydman. Foto: Per Bengtsson

Vad begränsar en skolledares friutrymme?
– De kommunala administrativa uppgifterna gör att det statliga uppdraget inte ges utrymme. Det finns dessutom ofta strukturer i en kommunal organisation som gör att rektor känner sig bakbunden.

Är det lättare för friskolerektorer?
– Ja, när vi tittar på friskolor med kortare styrkedja upplever vi att skolledare där får mer utrymme att bestämma.

Är det något mer som styr friutrymmet?
– Antalet medarbetare är viktigt. Arbetsbördan ska vara rimlig för att få förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. Man behöver sätta en budget som möjliggör att man skapar en egen organisation som fungerar.

Det handlar om att säga ifrån, hävda det statliga uppdraget.

Vad är viktigast för att en rektor ska få sitt friutrymme?
– En bra organisation med stödfunktioner. Som det är nu är det vanligare att det ramlar ner uppdrag uppifrån, än att man får stöd och kan lämna bort uppgifter. Då blir det något som i stället äter upp tiden för rektor.

Om man nu kommer ny som rektor, hur ska man skapa sig ett friutrymme?
– Man får försöka hålla sig under radarn, lägga fokus på det pedagogiska uppdraget och inte springa på alla kommunala bollar. Ibland är det svårt att göra det själv, men det handlar om att säga ifrån, hävda det statliga uppdraget som går direkt ner till rektor. Det är viktigt att föra en dialog med sin chef – en skolledare är också anställd, glöm inte det!

Hur ska nya rektorer klara av det?
– Det är viktigt med en bra introduktion till nya skolledare, så att de får mer kunskaper om uppdraget. Huvudmannen bör också utse en mentor som har lång erfarenhet av yrket, och skolledare ska få gå rektorsprogrammet tidigt. Vi hoppas att professionsprogrammet, som ligger i Björn Åstrands utredning, kommer på plats och att han lyssnar till våra åsikter.

Vad gör ni på Lärarförbundet Skolledare för att rektorer ska få mer friutrymme?
– Vi hävdar i alla lägen det statliga uppdraget om pedagogiskt ledarskap, vikten av att kunna forma och leda sin egen inre organisation. Vi vill ha förtydligande i skollagen kring organisatoriska förutsättningar, nationell inriktning kring rimligt antal medarbetare och mer administrativt stöd i vardagsarbetet, så att tid finns för pedagogiskt ledarskap. Vi har också utbildningar inom förbundet som stärker skolledare.

Alla artiklar i temat Friutrymme (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com