Läs senare

Stöd för att göra arbetsmiljön bättre

Allt fler lärare blir sjuka av stress. En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket förtydligar för chefen hur den stressrelaterade ohälsan ska förebyggas.

22 Mar 2016

Arbetsmiljölagen kräver ett aktivt arbete för att förebygga stress och hög arbetsbelastning. Ändå ökar sjuktalen. Därför har Arbetsmiljöverket tagit fram ett förtydligande som ska vägleda chefer i arbetet.
– Vi vet väldigt mycket mer om det här området nu än för bara tio år sedan. Vi vill ge ett stöd i vad man behöver fokusera på för att minimera ­riskerna att bli sjuk, säger ­Ulrich Stoetzer, sakkunnig på ­Arbetsmiljöverket.

Föreskriften tar sikte på tre områden: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Enligt Lärarförbundet är det viktigaste budskapet att alltid pröva krav mot resurser.– Finns tiden, strukturen, kompetensen? Det är frågor som skolledare behöver fundera över både för organisationen som redan finns, men också vid varje nytt beslut, ­säger Erik Hallsenius, expert på arbetsmiljöfrågor på Lärarförbundet.

Anna Fiskáare, rektor på Ålstensskolan i Stockholm, välkomnar föreskriften.

– Det är jätteviktigt med fokus på de frågorna i dessa stressade tider, säger hon.

Vad får den nya föreskriften för betydelse för dig och din skola?– Vi har pratat om den i samverkansgruppen och vi ska också gå en utbildning i de här frågorna, både chefer och skyddsombud. Inom kort gör vi en psykosocial enkät och utifrån det resultatet genomför vi de åtgärder som behövs.

Hur tror du resultatet blir?

– Jag tror flera kommer att fylla i att de är stressade. Då behöver vi diskutera hur vi kan komma åt det. Det kan handla om att se över schema läggning, hur vi lägger möten och liknande strukturfrågor.
 

ur Lärarförbundets Magasin