Läs senare

Stöd och kolleger lindrar ensamheten

25 maj 2016

Detaljerna minns jag inte riktigt längre, men jag minns hur jobbigt och isande ensamt det kändes när den totala tystnaden bredde ut sig på mötet där jag – som ju helst bara ville vara den roliga, schysta chefen – just lämnat det jobbiga beskedet till medarbetarna. Hur rummet fylldes av ilska och oförstående, hur kritiken snart började hagla.
Under närmare 20 år som chef har jag varit med om flera liknande situationer. Konflikter med kolleger och medarbetare, fått kritik, gett kritik, tagit jobbiga samtal, fattat och stått för en del svåra beslut på stormiga möten. Ibland har det varit tillsammans med andra chefer, ibland har jag varit ensam. Sällan har det varit lätt.

Ensam på toppen heter vårt tema i denna utgåva av Chef & Ledarskap och att vara chef är ju till viss del ensamt. Men jag tror att det för de flesta av oss inte betyder att vi upplever oss som speciellt ensamma i det dagliga arbetet eller ser hinder för att där kunna ha roligt och trevligt med medarbetarna.

Men samtidigt finns alltid en gräns. Chefsrollen kräver att vi håller en viss distans. För hur trevligt ni än har det ena dagen är det du som den dag krisen slår till måste fatta beslut som kan göra medarbetarna ledsna, förtvivlade eller utom sig av ilska. Och när det otänkbara händer, vilket du kan läsa om på sidan 26–28 i denna tidning, kanske du ensam måste bära sanningen och ge de fruktansvärda beskeden.

Det är så det är. Vissa saker går inte att ha grupparbeten eller nå konsensus om.

I chefskapets ensamhet ligger också vetskapen om att de flesta medarbetare har en åsikt om dig som de troligen gärna berättar om för den som vill höra. Vissa gillar dig, andra inte. Säkert skämtar de om dig, kanske baktalar de dig. Garanterat jämför de dig med gamla chefer, andras chefer. Sällan hyllar de dig.

Den som inte står ut med den vetskapen bör inte bli chef.

Det finns väldigt många råd om hur chefer ska vara. För min del tycker jag kanske att det allra viktigaste för en chef är att känna sig själv och vara sig själv, samt att se till att man har formellt stöd men också möjlighet att mer informellt utbyta erfarenheter med några chefskolleger.

Vi hoppas att du ska ha stöd av vårt tema där du också kan läsa om erfarenheterna från Stockholms Stads ”backstagegrupper”, i vilka chefer från olika kommunala verksamheter träffas för att prata chefsfrågor och ledarskap.

Läs också om Göteborg där man anställt kvalitetsutvecklare som stöd och bollplank till 26 rektorer för att minska ensamheten och hjälpa dem att vara ledare och inte bara chefer.

Skillnaden mellan chef och ledare? Mycket enkelt uttryckt: En chef styr över medarbetarna, en ledare leder dem.

Hur gör du?

ur Lärarförbundets Magasin