Läs senare

Svårt för rektorer att utveckla skolan

Det finns många faktorer som hindrar rektorers arbete med att utveckla skolan, visar en ny doktors­avhandling.

28 jan 2016

Det finns många faktorer som hindrar rektorers arbete med att utveckla skolan, visar en ny doktors­avhandling.
– Det är mer komplext att verka för en planerad förändring i skolan än vad som oftast framhålls i forskningen och i den politiska debatten, säger avhandlingens författare Jaana Nehez.

I avhandlingen som lagts fram vid Göteborgs universitet följde Jaana Nehez tio rektorer på en stor gymnasieskola. Rektorerna drev ett gemensamt utvecklingsarbete för att få i gång det entreprenöriella lärandet på skolan. Utvecklingsarbetet tog delvis en annan riktning än den planerade. Skälen var bland annat brist på resurser, motstånd från en del lärare och förvaltningens krav på snabba resultat.

I stället för att få fart på det entreprenöriella lärandet ägnade sig rektorerna i stor utsträckning åt att organisera den dagliga driften och att undvika konflikter med lärarna. Samtidigt var det viktigt att inför förvaltningen och inför varandra ge sken av att utvecklingsarbetet var lyckat.

Tidigare forskning på området har haft tonvikt på rektorernas egna handlingar utan att ta tillräcklig hänsyn till sammanhanget som rektorerna verkar i. Det ger en alltför förenklad bild, enligt Jaana Nehez.

– Budskapet blir lätt att gör så här så fungerar det. Jag ville inte bara visa vad rektorerna gjorde utan också förklara varför de gjorde det.

Jaana Nehez hoppas att studien kan bidra till en politisk diskussion om vad den snabba reformtakten får för följder för rektorernas planerade förändringsarbete.

ur Lärarförbundets Magasin