Läs senare

Syriska flyktingar får libanesiska rektorer att jobba dubbla skift

06 Dec 2016

Skolorna i Libanon håller öppet i dubbla skift för att kunna ta emot en halv miljon elever som flytt från Syrien. För skolledarna innebär det arbete från morgon till sena kvällen.
Syrienkriget har medfört en enorm press på Libanon. Av de cirka sex miljoner männi­skor som i dag bor i landet är drygt en tredjedel flyktingar. Enligt

Hussein Jawap. Foto: Sten Arndt
Hussein Jawap. Foto: Sten Arndt

Utrikespolitiska Institutet vistas två miljoner syriska flyktingar i landet och sedan tidigare drygt 300 000 palestinier.
– För att kunna ge de syriska barnen undervisning har skolorna lagt till ett eftermiddagspass. Barnen kommer till skolan efter den vanliga undervisningen, säger Hussein Jawap, rektor på Ghassaniyeh Official School i staden Ghassaniyeh i södra Libanon.
Trots den stora ansträngningen får inte alla flyktingbarn plats i skolan och många växer upp utan skolgång.
Hussein Jawap deltog nyligen i en internationell konferens i Lärarnas hus i Stockholm för att diskutera utbildning som en mänsklig rättighet för flyktingbarn. Intresset riktades främst mot flyktingar från Syrien och and­ra konfliktområden i Mellanöstern.
– För att klara undervisningen har tusentals nya lärare utbildats. Vi rektorer har däremot inte blivit fler. Jag arbetar båda passen på min skola, säger Hussein Jawap.

ur Lärarförbundets Magasin